Resort czeka na uwagi do projektu ważnej ustawy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-02-2021,13:45 Aktualizacja: 22-02-2021,13:48
A A A

Do 5 marca można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - przypomina ministerstwo rolnictwa.

Projekt ustawy ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

wykorzystywanie przewagi kontraktowej, ministerstwo rolnictwa, produkty rolno-spożywcze

Resort chce ukrócić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Projektowana ustawa wdroży do krajowego prawa dyrektywy Parlamentu...

Autorzy projektu przekonują, że często duże podmioty - ze względu na swoją pozycję i siłę negocjacyjną - narzucają rolnikom jednostronnie niekorzystne warunki współpracy. Jak dodają, nieuczciwe praktyki godzą w pozycję rolników, przetwórców oraz zaburzają konkurencję na jednolitym rynku, a tym samym hamują rozwój rolnictwa.

Problem nierównowagi wśród uczestników łańcucha dostaw żywności występuje nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów Unii Europejskiej. Dlatego unijna dyrektywa wprowadza "minimalne ramy" w stosowaniu jednolitego podejścia w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności.

W opinii autorów projektu - ministerstwa rolnictwa - nieuczciwe praktyki handlowe stosowane przez podmioty z przewagą kontraktową wywierają presję na zyski i marże podmiotów gospodarczych, co może prowadzić do niewłaściwej alokacji zasobów, a nawet spowodować wyparcie z rynku podmiotów, które w przeciwnym razie byłyby rentowne i konkurencyjne.

pandemia koronawirusa, grzegorz puda, gospodarstwa rodzinne, sieci handlowe, produkty lokalne

Puda: duże sieci nie będą wykorzystywać rolników

Pandemia pokazała, jak ważne są rynki lokalne. To właśnie przede wszystkim one uchroniły nas przed głębokim kryzysem żywieniowym w czasie lockdownu. Tak samo jak małe i rodzinne gospodarstwa, które są bardziej odporne na kryzysy -...

W Polsce od 12 lipca 2017 r. obowiązują przepisy ustawy z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Ustawę stosuje się do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych, z wyłączeniem dostaw bezpośrednich zawieranych między nabywcami tych produktów a ich dostawcami. Ustawa zakazuje nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy.

Przewiduje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie najpóźniej 1 listopada 2021 r.

Przewagą kontraktową w rozumieniu ustawy jest występowanie znacznej w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy dysproporcji.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj