Renciści zyskali najwięcej, a rolnicy najmniej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-06-2020,13:30 Aktualizacja: 02-06-2020,13:35
A A A

Najwyższy realny wzrost dochodów zanotowano w gospodarstwach domowych rencistów, a najniższy w grupie rolników - wyliczył Główny Urząd Statystyczny w dokumencie "Sytuacja gospodarstw domowych w 2019 r."

Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych (2174 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki (1472 zł) na osobę zanotowano w ub.r. w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym.

wspólna polityka rolna, wpr po 2020 roku, janusz wojciechowski,wydatki na rolnctwo

2 miliardy euro więcej na polskie rolnictwo

- Nowa propozycja budżetowa Komisji Europejskiej zakłada, że Polska otrzyma ok. 2 mld euro więcej na rolnictwo w porównaniu do poprzedniego projektu - powiedział w Brukseli Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa. Propozycja zakłada...

W tej grupie - w porównaniu do przeciętnej dla ogółu gospodarstw domowych - zarówno dochód, jak i wydatki były wyższe, odpowiednio o 19,5 i o 17,6 proc. (w 2018 r. odpowiednio o 18,8 i o 17,9 proc.).

"Najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę w 2019 r. dysponowały gospodarstwa domowe rencistów. Ich przeciętny dochód na 1 osobę wyniósł 1498 zł i był o 17,7 proc. niższy od średniej ogólnopolskiej (w 2018 r. niższy o 20 proc.). Najniższe przeciętne wydatki na 1 osobę odnotowano natomiast w gospodarstwach domowych rolników (914 zł) i były one o 27 proc. niższe od średnich wydatków dla gospodarstw ogółem (w 2018 r. – niższe o 26,5 proc.)" - czytamy w opracowaniu GUS.

Tak jak w latach poprzednich najwyższy udział wydatków w dochodach (81,6 proc.) i najniższą kwotę nadwyżki przeciętnych miesięcznych dochodów nad średnimi wydatkami (276 zł), odnotowano w gospodarstwach domowych rencistów. Najniższy udział wydatków w dochodach (54,8 proc.) i największa średnia kwota nadwyżki dochodu nad wydatkami (753 zł) były w gospodarstwach domowych rolników.

Dochody rolników kiepskie. Będą wydzierżawiać ziemię firmom?

Ręce w kieszeniach i 6-9 tysięcy złotych zysku z hektara rocznie - tak teoretycznie może wygląda sytuacja gospodarzy wydzierżawiających ziemię pod farmy fotowoltaiczne. Wiejskie tablice informacyjne i serwisy internetowe gmin coraz częściej...

W roku 2019 wystąpił wzrost realnego przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę - o 5 proc. (w 2018 r. wzrost o 4,3 proc.) we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych.

Najwyższy realny wzrost dochodów zanotowano w gospodarstwach domowych rencistów (o 7,8 proc.), a najniższy w grupie rolników - o 3,5 proc. (w której w ubiegłym roku odnotowano spadek o 1,5 proc.).

"Na realny wzrost dochodu rozporządzalnego w grupie gospodarstw domowych rolników wpłynął przede wszystkim wzrost dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego w stosunku do roku 2018 (o 2,1 proc.). W gospodarstwach domowych emerytów odnotowano najwyższy udział dochodów z głównego źródła utrzymania (83,8 proc.), a w gospodarstwach domowych rolników – najniższy (65,7 proc.)" - stwierdził GUS.

Najwyższy udział w strukturze wydatków ogółu gospodarstw domowych (25,1 proc.) podobnie jak w latach poprzednich miały wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe. Stanowiły od 21,1 proc. w gospodarstwach pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym do 31,7 proc. w gospodarstwach rolników.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rozwój obszarów wiejskich, dochody mieszkańców wsi

Dochody mieszkańców wsi mają rosnąć. Rząd przyjął strategię rozwoju

Rząd przyjął uchwałę ws. "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2023 r.", który ma zwiększyć dochody mieszkańców przy minimalizacji rozwarstwienia społecznego i zanieczyszczenia środowiska....

Drugą w kolejności istotną pozycję w wydatkach gospodarstw domowych stanowiły te na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii. Udział takich wydatków w wydatkach ogółem wyniósł przeciętnie 18 proc.

Najniższy był w gospodarstwach domowych rolników (13,9 proc.), a najwyższy w gospodarstwach domowych rencistów (22,6 proc.).

"Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych zamieszkujących miasta był wyższy o 28,4 proc. niż na wsi (w 2018 r. o 29,9 proc.). Różnice te wynikały z wysokości dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, jak również związane były z większą liczbą osób wchodzących w skład wiejskich gospodarstw domowych. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku wydatków gospodarstw domowych. Wydatki na osobę w gospodarstwach domowych zamieszkujących miasta były o 34,8 proc. wyższe niż na wsi (w 2018 r. o 34,5 proc.)" - podał GUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj