2 miliardy euro więcej na polskie rolnictwo

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Osiński PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-05-2020,8:10 Aktualizacja: 28-05-2020,8:13
A A A

- Nowa propozycja budżetowa Komisji Europejskiej zakłada, że Polska otrzyma ok. 2 mld euro więcej na rolnictwo w porównaniu do poprzedniego projektu - powiedział w Brukseli Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa.

Propozycja zakłada również, że całe unijne rolnictwo otrzyma o 24 mld euro więcej w porównaniu do propozycji z 2018 roku. - To są bardzo dobre informacje dla europejskich i polskich rolników - dodał. Zdecydowanie większa kwota ze zwiększonej puli trafi na rozwój obszarów wiejskich.

nowe grupy producentów,wsparcie dl rolnictwa, arimr, prow 2014-2020

Nawet 100 tysięcy euro rocznie dla nowych grup producentów

Do 17 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie tworzenia nowych grup producentów rolnych. Górny limit wsparcia to 100 tys. euro rocznie. Dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020...

Komisarz przyznał jednak, że wcześniej obawiał się, że może dojść do obcięcia funduszy na rolnictwo.

- Stało się inaczej. KE została przekonana do tego, aby zaproponować bardziej ambitny budżet na Wspólną Politykę Rolną. (...) Jeśli ta propozycja zyska aprobatę wszystkich państw członkowskich, a bardzo na to liczymy, to rzeczywiście rolnicy odczują realną poprawę sytuacji - zaznaczył.

Wojciechowski podkreślił, że dla Polski dobrą wiadomością jest także pula, jaka została jej przyznana w ramach funduszu naprawczego.

- Polska jest jednym z największych beneficjentów. Prawie 64 mld euro z tej puli przypada Polsce, a to najwięcej po Włoszech i Hiszpanii - zauważył.

Jego zdaniem plan KE jest "bardzo odważny, bardzo ofensywny". - Do Polski trafi potężne wsparcie z Unii Europejskiej - podkreślił.

dopłaty do materiału siewnego, arimr, wsparcie dla rolnictwa, pomoc de minimis

ARiMR czeka na wnioski o przyznanie dopłat do materiału siewnego

Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok. O wsparcie mogą się ubiegać producenci rolni, którzy...

Przedstawiona przez Brukselę propozycja zakłada, że budżet UE na lata 2021-2027 ma wynosić 1,1 bln euro. Dodatkowo państwa członkowskie powinny mieć do dyspozycji 750 mld euro w grantach i pożyczkach w ramach instrumentu ożywienia gospodarczego.

Projekt proponuje kilka nowych źródeł finansowania wydatków UE, w tym zasoby oparte na systemie handlu pozwoleniami na emisję gazów cieplarnianych ETS, podatku cyfrowym, podatku od dużych firm, a także węglowej opłacie granicznej.

Dodatkowy element to wynoszący 750 mld euro instrument na rzecz odbudowy, na który miałyby się składać kredyty i granty. Kredyty KE będzie zaciągała na rynkach finansowych. Miałaby być spłacane w latach 2028-2058 z dodatkowych dochodów unijnych.

Ponadto, aby jak najszybciej udostępnić fundusze w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb, Komisja proponuje zmianę obecnych wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, aby udostępnić dodatkowe 11,5 mld euro na finansowanie już w 2020 r.

Nowością w propozycji KE jest zwiększenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do 40 mld euro, by pomóc państwom członkowskim w przyspieszeniu osiągnięcia neutralności klimatycznej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie