Przepisy o ochronie nazw i jakości tradycyjnych specjałów mają być jednolite

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-02-2022,10:35 Aktualizacja: 15-02-2022,11:04
A A A

Ujednolicenie przepisów o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia oraz jakości tradycyjnych specjałów rolnych a także wdrożenie skutecznej kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych - przewiduje projekt ustawy zamieszczony na stronach RCL.

Jak wskazano w uzasadnieniu, celem projektowanej ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych jest stworzenie ujednoliconych przepisów dotyczących procedury rejestracji na szczeblu krajowym oraz kontroli i ochrony dla wszystkich ww. sektorów.

żywności ekologiczna, Joanna Olszak, rolnictwio ekologiczne, IGI Food Consulting

Więcej kar za stosowanie nieprawdziwych oznaczeń "eko" czy "bio"

Trwają prace nad nowymi przepisami o rolnictwie ekologicznym, które mają zacząć obowiązywać z początkiem 2022 roku. Procedowana ustawa rozszerza obowiązujący zakres kar za niesłuszne sugerowanie, że dana żywność jest ekologiczna. - Żywność...

W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że w projektowane zmiany mają ponadto na celu wdrożenie skutecznej kontroli i zapewnienie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Jak zaznaczono, obecnie kontrola zgodności w systemie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych odbywa się w oparciu o samokontrolę producenta oraz na zasadzie oceny jakości handlowej. Proponowane rozwiązanie zapewni skuteczne wywiązanie się z obowiązków nałożonych na państwa członkowskie na mocy ww. rozporządzeń.

Rozporządzenia dają krajom UE możliwość delegowania zadań w zakresie przeprowadzania kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją oznaczeń geograficznych do jednostek certyfikujących - zaznaczono.

Według projektodawców, stworzenie spójnych zasad, dotyczących oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych i win, w jednym akcie prawnym umożliwi lepszą kontrolę i egzekwowanie ochrony przysługującej zarejestrowanym w Unii Europejskiej nazwom oraz ułatwi producentom ich zrozumienie.

oznaczanie pochodzenia mięsa, francja, Julien Denormandie, żywność ekologiczna

Mięso będzie obowiązkowo oznaczane

We Francji będzie wprowadzony obowiązek oznaczania pochodzenia mięsa, również spożywanego w restauracjach i kantynach. Od lata nakaz będzie dotyczył również drobiu - zapowiedział Julien Denormandie, minister rolnictwa. Obowiązek...

Brak wdrożenia przepisów dotyczących szczegółowego trybu kontroli oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, w przypadku audytu ze strony Komisji Europejskiej, może wiązać się ponadto z nałożeniem na Polskę kar finansowych - dodano.

Przypomniano, że Polska jest zobowiązana do ochrony oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych oraz oznaczeń geograficznych win i napojów spirytusowych.

Wprowadzone w projekcie ustawy kary mają na celu dyscyplinowanie producentów używających oznaczeń geograficznych niezgodnie z prawem.
 

Poleć
Udostępnij