PROW 2014-2020: zmiany w harmonogramie naborów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: MRiRW, (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-05-2023,7:15 Aktualizacja: 27-05-2023,17:06
A A A

Zachęcamy do skorzystania z pomocy w ramach kończącego się Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Przedstawiamy aktualny harmonogram trwających i planowanych naborów wniosków. Nabory kończą się 29 grudnia 2023 r. – przekazało ministerstwo rolnictwa.

W jego ocenie, warto zwrócić uwagę m.in. na następujące instrumenty wsparcia:

- 5 czerwca – 5 lipca 2023 r.: odbędzie się ostatni nabór wniosków o wsparcie w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych, obszaru D – racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu. Wsparcie dotyczy operacji, które będą przyczyniały się do poprawy konkurencyjności i zwiększenia rentowności gospodarstwa rolnego, w tym w wyniku jego restrukturyzacji.

- Wrzesień/październik 2023 r.: odbędzie się nabór wniosków o wsparcie na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Wsparcie dotyczy operacji, które ułatwią gospodarstwom rolnym dostosowanie się do wymogów określonych w programie działań dotyczących przechowywania nawozów naturalnych oraz pasz soczystych, a także pozwolą na doposażenie gospodarstw w sprzęt do aplikowania nawozów naturalnych.

prow, maszyny, modernizacja gospodarstw, nabór, wnioski

Prawie 80 mln euro więcej na "Modernizację gospodarstw". Nabór na maszyny rusza 5 czerwca

Zgodnie z projektem uchwały Rady Ministrów, nastąpią zmiany w PROW 2014-2020. Zostanie m.in. zwiększony budżet działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Warto przypomnieć, że wkrótce rusza nabór wniosków...

- Do 30 czerwca 2023 r.: trwa nabór wniosków o Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa.

- Do 30 czerwca 2023 r.: trwa nabór wniosków o wsparcie w ramach działań: Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, Rolnictwo ekologiczne, Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW). Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w ciągu 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do 25 lipca 2023 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 1 lipca 2023 r., płatność będzie zmniejszona o 1 proc. należnej kwoty płatności.

- Terminy naboru wniosków zostaną ogłoszone na stronach internetowych samorządów województw: nowy instrument wsparcia PROW 2014-2020 – Zarządzanie zasobami wodnymi. Wsparcie dotyczy inwestycji związanych ze zwiększaniem możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałaniem powodzi i suszy w zlewniach rolniczych.

- Do 21 czerwca 2023 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie na Zarządzanie ryzykiem – dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt, czyli dofinansowanie kosztów zawarcia umów ubezpieczenia na warunkach komercyjnych z tytułu ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt, do których nie jest stosowana pomoc w ramach programów pomocy krajowej.

Cały harmonogram znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020.

Poleć
Udostępnij