Produkty wolne od GMO. Inspekcje będą współpracować

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-02-2020,13:05 Aktualizacja: 18-02-2020,13:10
A A A

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcja Weterynaryjna będą ściślej współpracować w sprawie kontroli rynku żywności i pasz deklarowanych jako wolne od GMO.
 
Zawarte między tymi państwowymi instytucjami porozumienie dotyczy konkretnie współpracy w zakresie sporządzania dokumentów związanych z kontrolami podmiotów wprowadzających na rynek żywność lub pasze oznakowane jako wolne od GMO.

kontrole owoców i warzyw, uokik, Tomasz Chróstny, inspekcja handlowa

Inspektorzy sprawdzili owoce i warzywa. Posypały się kary

Inspektorzy Inspekcji Handlowej sprawdzili w 2019 roku 5,5 tys. partii owoców i warzyw i zakwestionowali prawie 25 proc. z nich. Nieprawidłowości najczęściej dotyczyły braku informacji lub błędnych danych o kraju pochodzenia. Urząd Ochrony...

Dokument podpisali Andrzej Romaniuk, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz Bogdan Konopka, główny lekarz weterynarii.

Chodzi przede wszystkim o sprawne i skuteczne wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od nich.

To m.in. konieczność sporządzania rocznego programu kontroli podmiotów wprowadzających na rynek żywność lub pasze oznakowane jako wolne od GMO oraz rocznego raportu z kontroli przestrzegania przepisów wymienionej ustawy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement