Problem bezrobocia dotyczy co piątego gospodarstwa domowego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-05-2016,9:10 Aktualizacja: 05-05-2016,9:58
A A A

Problem bezrobocia dotyczy obecnie 21 proc. gospodarstw domowych, a mianem bezrobotnego określa się 9 proc. dorosłych Polaków, z których połowa zarejestrowana jest w urzędzie pracy - wynika z badań CBOS "Bezrobotni 2016 r."

"W ciągu ostatniego roku odsetek rodzin bezpośrednio doświadczających bezrobocia zmniejszył się o 2 punkty procentowe (z 23 proc. w 2015 r.)" - wskazują autorzy badania.

Jedna trzecia dorosłych Polaków (33 proc.) to osoby, które w przeszłości pozostawały bez pracy - przez krótszy (23 proc.) lub dłuższy czas (10 proc.). Bezrobocia do tej pory nie doświadczyło niemal trzy piąte badanych (58 proc.) - przede wszystkim osoby najstarsze, mające, co najmniej 65 lat (87 proc. wskazań), a w drugiej kolejności najmłodsi badani – w wieku 18-24 lat (73 proc.).

bezrobocie, stopa bezrobocia, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Bezrobocie w marcu na 10 procent

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 10 proc. wobec 10,3 proc. w lutym - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w minionym miesiącu w naszym kraju 10 proc. i był to najlepszy wynik od 25 lat....

Z badania CBOS wynika, że bezrobocie w Polsce ma w przeważającym stopniu charakter bezrobocia długotrwałego. Trzy piąte osób bezrobotnych (61 proc.) pozostaje bez pracy dłużej niż rok, w tym jedna szósta (16 proc.) nie ma zatrudnienia od ponad dwóch do pięciu lat, zaś jedna trzecia (34 proc.) nie pracuje od ponad pięciu lat.

Od ubiegłego roku wyraźnie przybyło deklaracji pozostawania bez pracy od trzech miesięcy do pół roku (wzrost z 9 proc. do 15 proc.), ubyło zaś wskazujących na ponad dwuletni okres bezrobocia (spadek z 56 proc. do 50 proc.).  

Z deklaracji bezrobotnych wynika, że jedynie połowa z nich (50 proc.) zarejestrowana jest w urzędzie pracy. Jak zaznaczają autorzy odsetek takich deklaracji jest wyraźnie niższy niż w poprzednich latach (od ubiegłego roku spadek o 6 punktów procentowych).

Zdecydowana większość bezrobotnych (73 proc., od ubiegłego roku wzrost o 5 punktów procentowych) przyznaje, że podstawowym źródłem ich utrzymania są dochody uzyskiwane przez innych członków rodziny.

Z deklaracji bezrobotnych wynika, że mniej więcej trzy piąte spośród nich (61 proc., spadek od ubiegłego roku o 9 punktów procentowych) chciałoby zmienić swoją sytuację i poszukuje zatrudnienia (56 proc., spadek o 10 punktów) lub już je znalazło (5 proc., wzrost o 1 punkt).

Niemal dwie piąte badanych (39 proc.) stanowią zdeklarowani bezrobotni, którzy nie podejmują żadnych działań w tym kierunku.

Badanie "Bezrobotni 2016" CBOS przeprowadził metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo w dniach 2-9 marca oraz 31 marca-7 kwietnia na próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski liczących łącznie 2138 osób.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu