"Prawko" na pestycydy nie będzie bezterminowe

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-05-2022,10:00 Aktualizacja: 28-05-2022,19:54
A A A

Powtarzanie szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin ma na celu utrzymanie i pogłębienie wiedzy przez rolników, a tym samym zapobieżenie popełnianiu przez nich błędów, mogących mieć także prawne skutki - podkreśla resort rolnictwa.

Ministerialni urzędnicy odpowiedzieli na wystąpienie samorządu rolniczego w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia dla rolników bezterminowych uprawnień do stosowania środków ochrony roślin.

ceny środków ochrony roślin, CDR w Brwinowie, uprawy rolnicze, pestycydy

Ceny środków ochrony roślin. Też tyle płaciłeś?

Zebrane przez ośrodki doradztwa rolniczego z całej Polski ceny niektórych środków ochrony roślin dają pewien obraz sytuacji na rynku. W poszczególnych regionach różniły się czasem dość znacznie. Koszty produkcji w...

Na wstępie podkreślili, że zgodnie z przepisami art. 41 ustawy z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, zabiegi z ich zastosowaniem, przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych, mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie. Zgodnie z art. 64 ust. 2 tej ustawy szkolenia w zakresie stosowania pestycydów obejmują szkolenia podstawowe oraz szkolenia uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.

"Należy podkreślić, że obowiązek ten wynika z wdrożenia zapisów art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, zgodnie z którą państwa członkowskie zostały zobowiązane do zapewnienia wszystkim użytkownikom profesjonalnym, dystrybutorom i doradcom dostępu do odpowiednich szkoleń prowadzonych przez podmioty wyznaczone przez właściwe organy. Dotyczy to zarówno szkoleń początkowych, jak i uzupełniających, mających na celu odpowiednio nabycie i aktualizację wiedzy" - wskazało ministerstwo rolnictwa.

środki ochrony roślin, glifosat, zdrowie, żywność

Środki ochrony roślin pod kontrolą

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że do obrotu i stosowania w Polsce mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które zawierają substancje czynne zatwierdzone do stosowania w takich środkach przez Komisję Europejską....

Dodano, że ochrona roślin jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią wiedzy, a systematycznie pojawiające się nowe rozwiązania wpływają na częste zmiany przepisów.

"Powtarzanie szkoleń ma zatem na celu utrzymanie i pogłębienie wiedzy przez rolników, a tym samym zapobieżenie popełnianiu przez nich błędów, mogących mieć różne skutki, także prawne. Wskazać należy także, że przy opracowywaniu szkoleń uzupełniających skoncentrowano się na tym, aby były one maksymalnie nieobciążające dla rolnika, dlatego też ograniczono ich zakres do zupełnego minimum. Szkolenie uzupełniające trwa 7 godzin lekcyjnych" - przekazał resort.

MRiRW poinformowało również, że jeszcze w tym roku powinny rozpocząć się prace nad nowymi przepisami UE zastępującymi dyrektywę 2009/128/WE. To spowoduje, że przeglądowi poddane zostaną wszystkie przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin, w tym także przepisy dotyczące organizacji szkoleń.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu