Polacy z gorszą oceną sytuacji w miejscu pracy. Jakie nastroje u rolników i pracowników gospodarstw?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
11-06-2024,14:45 Aktualizacja: 11-06-2024,17:31
A A A

60 proc. Polaków w maju określiło sytuację w miejscu pracy jako dobrą, to mniej o 6 pkt. proc. wobec kwietnia. Jako złą postrzegało ją 13 proc., o 3 pkt. proc. więcej - wynika z badania CBOS. Negatywne nastroje dominują wśród rolników.

W badaniu oceny sytuacji w miejscu pracy 9 proc. respondentów wskazało, że jest ona bardzo dobra, 51 proc. – dobra, 2 proc. oceniło ją jako bardzo złą, a 11 proc. - złą. Z kolei 25 proc. odpowiedziało, że ich sytuacja nie jest ani dobra, ani zła - poinformował CBOS.

zielony ład, rolnictwo, rolnicy, sondaż

CBOS: ponad połowie Polaków Zielony Ład kojarzy się negatywnie

Europejski Zielony Ład wywołuje negatywne skojarzenia u 52 proc. Polaków, a pozytywne - u 14 proc. - wynika z badania CBOS. Najbardziej niechętną grupą są rolnicy - Zielony Ład kojarzy się negatywnie 84. proc. z tej grupy...

Z raportu wynika, że względem kwietnia, w maju br. oceny pogorszyły się - ubyło 6 p.p. oceniających, że sytuacja jest dobra, a odsetek negatywnie oceniających sytuację zwiększył się o 3 p.p. Podobnie jak w kwietniu, w maju - w porównaniu do innych zawodów - najgorzej sytuację w pracy oceniają prywatni rolnicy. Negatywnie oceniło ją 32 proc. pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych. 46 proc. uznało, że sytuacja jest ani dobra, ani zła, a 22 proc. oceniło ją pozytywnie.

Wśród rolników indywidualnych i pomagających im członków rodziny, 56 proc. uznało, że sytuacja nie jest dobra ani zła, 32 proc. postrzega ją jako złą, a 12 proc. - pozytywnie. W porównaniu z kwietniową edycją badania, ocena poprawiła się - o 6 p.p. przybyło ocen pozytywnych, a negatywnych ubyło o 9 p.p. - stwierdzono.

57 proc. badanych wyraziło przekonanie, że w ciągu roku sytuacja w ich pracy pozostanie bez zmian (spadek o 2 p.p. względem kwietnia), 22 proc. oczekuje poprawy (wzrost o 1 p.p.), natomiast 7 proc. spodziewa się pogorszenia - to o 2 p.p. więcej.

W maju 23 proc. pracujących przyznało, że w mniejszym lub większym stopniu liczy się z możliwością utraty pracy - to spadek o 1 p.p. względem kwietnia, 74 proc. nie bierze tego pod uwagę - to o 1 p.p. więcej w porównaniu do kwietnia br.

wiceminister klimatu, zielińska, nature restoration law, odbudowa przyrody

Wiceminister Zielińska: droga do przekonania premiera ws. Nature Restoration Law biegnie przez rolników

Drogą do przekonania premiera do słuszności projektu rozporządzenia ws. odbudowy zasobów przyrodniczych (NRL) jest przekonanie rolników - wynika z wypowiedzi wiceminister klimatu Urszuli Zielińskiej. Dodała, że projekt nie...

W kwestii oceny lokalnego rynku pracy wyniki są niemal identyczne jak w kwietniu - poinformował CBOS. 17 proc. badanych uważało, że w ich miejscowości lub okolicy bez problemu można znaleźć pracę, a 51 proc. wskazywało, że można znaleźć pracę, ale trudno o odpowiednią. Od lutego nie zmienił się odsetek badanych deklarujących, że w ich okolicy trudno znaleźć pracę, natomiast 22 proc., że jest to całkowicie niemożliwe. Negatywną ocenę najczęściej mają kobiety.

Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, to 30 proc. mieszkańców wsi zadeklarowało trudności w znalezieniu pracy, a 25 proc. mieszkańcy miasta poniżej 20 tys. mieszkańców zadeklarowało trudności. 37 proc. ankietowanych mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców wskazywało, że można z łatwością znaleźć pracę, a 46 proc., że można to zrobić, ale o odpowiednią jest trudno.

Badanie przeprowadzono na grupie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL, w dniach od 20 maja do 2 czerwca br. Badani mieli do wyboru metodę przeprowadzania ankiety w formie bezpośredniej rozmowy (CAPI), telefonicznej (CATI) oraz internetowej (CAWI). Próba wyniosła 1038 osób. 

Poleć
Udostępnij