Odstrzał dzików trwa. Pomoc wojska niepotrzebna

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
23-01-2017,13:35 Aktualizacja: 23-01-2017,14:19
A A A

Nie będzie polowań grupowych na dziki z udziałem wojska ani dezynfekcji drogą lotniczą terenów zapowietrzonych i zagrożonych afrykańskim pomorem świń (ASF).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odrzuciło bowiem postulaty Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych (przekazane wcześniej przez rolników z Podlasia) zawarte w wystąpieniu do resortu w związku z rozprzestrzenianiem się w kraju wirusa. Rolniczy samorząd wskazywał też, by zintensyfikować sanitarny odstrzał dzików do tego stopnia, by zmniejszyć ich populację w pasie 50 km od wschodniej granicy Polski do 0,5 osobnika na km kw.

ptasia grypa, H5N8, Białobrzegi, kontrola na targowisku w Białobrzegach, wirus

Wirus H5N8. Policjanci i lekarze weterynarii prowadzą kontrole

Wykryte w zeszłym tygodniu pierwsze na Mazowszu ognisko ptasiej grypy i stale utrzymujące się zagrożenie ASF spowodowało podjęcie działań profilaktycznych służb weterynaryjnych i mundurowych. Kontrolą zostało objęte między innymi targowisko w...

Resort rolnictwa w odpowiedzi przekazał, że odstrzał sanitarny prowadzony jest aktualnie na terenie pięciu granicznych województw - warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego. Według stanu na 2 stycznia w ramach zawartych umów odstrzelono 8052 dziki.

Na tym obszarze - podobnie jak w całej Polsce - prowadzona jest ponadto planowa gospodarka łowiecka, w ramach której odstrzeliwane są również dziki. Ministerstwo zastrzega jednak, że efekty prowadzonych działań znane będą dopiero po 31 marca, czyli po zakończeniu łowieckiego roku gospodarczego.

Resort wyklucza postulowane przez KRIR zimowe polowania grupowe z udziałem wojska. Tłumaczy, "że zgodnie z Rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF, na obszarach objętych ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia obowiązuje generalnie zakaz prowadzenia polowań zbiorowych na zwierzęta łowne".

Wyłączone są z niego tylko polowania niepowodujące nadmiernego przemieszczania się dzików, czyli bez udziału psów oraz bez naganki lub z naganką ograniczoną do nie więcej niż sześciu naganiaczy.

Ministerstwo wyklucza też prowadzenie dezynfekcji drogą lotniczą. "Wszystkie odstrzelone dziki i ich części są dostarczane do odpowiednich punktów i poddawane badaniu. W przypadku dzików padłych, są pobierane próbki do badań, padły dzik lub jego resztki są unieszkodliwiane, a teren znalezienia dzika jest poddawany dezynfekcji" - wskazuje MRiRW.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj