Obszary wiejskie muszą być bardziej wspierane

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-09-2022,13:50 Aktualizacja: 13-09-2022,13:53
A A A

Obszary wiejskie mają zasadnicze znaczenie dla odporności Europy - powiedział Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski podczas V Europejskiego Parlamentu Wiejskiego w Kielcach.

Europejski Parlament Wiejski to długofalowa kampania prowadzona przez European Rural Community Alliance (ERCA), Partnership for Rural Europe (PREPARE), European LEADER Association for Rural Development (ELARD), której punktem kulminacyjnym jest organizowane co 2 lata spotkanie Parlamentu.

KPS dla WPR 20223-2027, Henryk Kowalczyk, Janusz Wojciechowski, dopłaty bezpośrednie

25 miliardów euro trafi do polskich rolników

Oto uruchamiamy 25 mld euro dla polskich rolników na kolejne 5 lat - powiedział Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa na konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim i Januszem Wojciechowskim, komisarzem do spraw rolnictwa. - Dwa...

W piątej edycji EPW uczestniczy 400 przedstawicieli organizacji społecznych, publicznych, naukowych i gospodarczych z niemal 40 krajów Europy.

- Obszary wiejskie mają zasadnicze znaczenie dla odporności Europy. Dostarczają niezbędne towary i usługi, na których polegają mieszkańcy Unii Europejskiej - powiedział Wojciechowski. Zaznaczył, że realizacja tych zadań będzie możliwa tylko wtedy, kiedy obszary wiejskie będą odpowiednio wspierane.

- Kluczowym zadaniem jest utrzymanie obszarów wiejskich wysoko na liście priorytetów politycznych. To obszary, które zajmują 80 proc. terytorium UE i są zamieszkiwane przez 30 proc. jej populacji, ale jednocześnie są zbyt często zapomniane - dodał unijny komisarz ds. rolnictwa.

Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa przypomniała, że 40 proc. Polaków mieszka na obszarach wiejskich. - Dlatego bardzo ważne jest, aby głos mieszkańców wsi był jasno formułowany i wyrażany zarówno w debacie krajowej, jak i na forum Unii Europejskiej. Ważna jest wymiana posiadanych doświadczeń i rozwój współpracy społeczności wiejskich oraz osób odpowiedzialnych za ich procesy rozwojowe - podkreśliła.

branża mięsna, branża mleczna, dostawy prądu do zakłaków, Henryk Kowalczyk, bezpieczeństwo żywnościowe

Gdyby trzeba było wyłączać prąd, branże mleczarska i mięsna będą chronione

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa, że w razie konieczności przerw w dostawach prądu, branże mleczarska i mięsna będą traktowane priorytetowo. - Zdaję sobie sprawę, że branża mleczarska, przetwórcza niepokoi się choćby zaopatrzenie w...

Dodała, że resort pracuje nad tym, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, miejsca pracy i godziwe warunki życia dla mieszkańców wsi, nad zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, dobrym stanem środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Jan Krzysztof Ardanowski, szef Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP powiedział z kolei, że w działalności państwa, rządu bardzo ważne jest wzmacnianie jakości życia na obszarach wiejskich.

- Zarówno w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, sieciowej, dróg, kanalizacji, wodociągów, odpowiedniego zaopatrzenia w energię, szerokopasmowego internetu. Ale również infrastruktury socjalnej, społecznej, dobrego dostępu do żłobków, przedszkoli, do dobrej jakości edukacji szkolnej i dobrej jakości służby zdrowia - podkreślił polityk, który dodał, że od kilku lat obserwuje się zjawisko dodatniej migracji na wieś.

W trakcie warsztatów i paneli dyskusyjnych omawiany będzie Manifest Europejskiego Parlamentu Wiejskiego oraz zostanie wypracowana Deklaracja z Kielc - zapisany głos mieszkańców europejskich wsi, który następnie zostanie przedstawiony rządom europejskim oraz Komisji Europejskiej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu