Nowy program dystrybucji żywności wejdzie do szkół

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: FAMMU/FAPA, (em) | redakcja@agrpolska.pl
31-08-2016,11:55 Aktualizacja: 31-08-2016,12:41
A A A

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy od roku szkolnego 2017/2018 programy "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole" zostaną zastąpione "Programem dla szkół".

Nowy program przede wszystkim skutecznie ma promować wśród uczniów zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa oraz mleko korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programów "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole" - informuje FAMMU/FAPA.

mleko, szkoła, uczniowie, MRiR, Krzysztof Jurgiel

Potrzeba więcej pieniędzy na mleko w szkołach

Polska Izba Mleka apeluje do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zwiększenie o 20 proc. budżetu na program "Szklanka Mleka". Chodzi o to, aby dostęp do mleka miały wszystkie dzieci w wieku szkolnym. Jeszcze w styczniu rozpoczynają się...

Dzieci będą otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne, a także brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić ich wiedzę na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.

Głównym dokumentem określającym najważniejsze zasady realizacji programu w Polsce, a także jego główne cele i priorytety będzie strategia krajowa obejmująca 6 kolejnych lat szkolnych. Pierwsza zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej na początku 2017 roku i określać będzie m.in.:

  • zasady finansowania programu, w tym dofinansowanie ze środków krajowych
  • produkty udostępniane dzieciom: priorytetem będą świeże, jak najmniej przetworzone, bez dodatków
  • grupę docelową, czyli dzieci, które będą mogły uczestniczyć w programie i otrzymywać owoce i warzywa i/lub mleko

Na realizację programu w UE przeznaczono 250 mln euro na rok szkolny - 100 mln na mleko i 150 mln na owoce i warzywa. Polska otrzyma ze środków UE na każdy rok szkolny 11,6 mln euro na owoce i warzywa oraz 10,2 mln euro na mleko.

Zasady realizacji programu zostaną również określone w stosownych przepisach krajowych i UE. W Brukseli trwają prace nad aktami wykonawczymi dla nowego programu.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj