Mniej drewna, mniej dziczyzny. Jest raport GUS o lasach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-07-2021,9:20 Aktualizacja: 08-07-2021,9:23
A A A

W Polsce na jednego mieszkańca w 2020 r. przypadało 0,242 ha lasów. Grunty leśne zajmowały powierzchnię 9 464,2 tys. ha, w tym lasy stanowiły obszar 9 260,3 tys. ha, czyli 29,6 proc. powierzchni kraju - podał Główny Urząd Statystyczny.

Z wyliczeń wynika, że powierzchnia lasów w kraju sukcesywnie się zwiększa i w porównaniu do poprzedniego roku wzrost sięgnął prawie 1,5 tys. ha.

Edward Marszałek, RDLP w Krośnie, zalesianie, sadzenie młodych drzew

Miliony sadzonek trafiają do zalesień i odnawiania lasu

W lasach Podkarpacia trwa sadzenie młodych drzew. - Ponad 12 milionów sadzonek w tym roku posłuży do zalesień i odnawiania lasu - powiedział Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. - Pracami,...

"Zwiększanie powierzchni lasów następuje w wyniku zalesiania gruntów nieleśnych użytkowanych rolniczo lub stanowiących nieużytki. Wzrost jest również związany z ujawnianiem zalesień wykonanych w latach wcześniejszych oraz przekwalifikowaniem na lasy innych gruntów pokrytych roślinnością leśną w wyniku sukcesji naturalnej. Na bilans powierzchni leśnej wpływa również wyłączanie gruntów leśnych na cele nieleśne" - czytamy w zestawieniu GUS.

Jeśli chodzi o strukturę własnościową, w 2020 r. lasy publiczne stanowiły 80,7 proc. ogólnej powierzchni - w tym w zarządzie Lasów Państwowych 76,9 proc. Lasy prywatne zajmowały natomiast 1 786 tys. ha (19,3 proc. lasów kraju), w tym ponad 94 proc. stanowiły własność osób fizycznych.

Trzeba dodać, że 86,9 proc. gruntów leśnych prywatnych objętych było zatwierdzoną i aktualną dokumentacją urządzeniową, tj. uproszczonymi planami urządzenia lasu oraz inwentaryzacjami stanu lasu.

"W 2020 r. wykonano odnowienia lasów na powierzchni ponad 64,2 tys. ha, w tym 51,2 proc. stanowiły zręby i 33,9 proc. odnowienia pod osłoną drzewostanu. Powierzchnia zalesień gruntów rolnych i nieużytków w 2020 r. wyniosła 857,7 ha i była o ponad 306 ha niższa w porównaniu z rokiem 2019 (spadek 26,3 proc.). Ponadto, ponad 82 ha uznano za zalesienia powstałe w wyniku sukcesji naturalnej (w roku 2019 - 59 ha). Z ogólnego rozmiaru zalesień przeprowadzonych w 2020 r., 64,9 proc. wykonali właściciele lasów prywatnych, a 31,8 proc. Lasy Państwowe. Zalesiono 274,2 ha gruntów własności Skarbu Państwa" - wymienia GUS.

Lasy Państwowe, wycinka drzew, pozyskiwanie drewna, mapa Zanim wytną Twój las

Drzewa masowo pod topór? Lasy Państwowe odpowiadają

Dlaczego internetowa "mapa wycinek" jest niewiarygodna? Prezentuje dużo większy obszar niż faktycznie jest lub będzie objęty pracami - wyjaśniają Lasy Państwowe. Państwowy gigant w obszernym komunikacie odniósł się do krążącej w...

Pozyskanie drewna w 2020 r. w Polsce sięgnęło 39 674 tys. m sześc., w tym 38 069 tys. m sześc. tzw. grubizny (o 2 569 tys. m sześc. mniej niż w 2019 r.) oraz 1 604 tys. m sześc. tzw. drobnicy. Z ogólnej masy grubizny, 96,2 proc. (36,6 mln m sześc.) przypadało na pozyskanie w lasach w zarządzie Lasów Państwowych, a 2,7 proc. (1 mln m sześc.) w lasach prywatnych.

W porównaniu do 2019 r. pozyskanie drewna ogółem spadło o 6,4 proc. Wskaźnik pozyskania drewna (grubizny) na 1 mieszkańca wynosił 0,99 m sześc., zaś w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasu - 4,1 m sześc.

"W ramach ubocznego użytkowania lasu w 2020 r. skupiono prawie 5,5 tys. ton owoców leśnych (o 23,1 proc. więcej niż w 2019 r.) i 2,7 tys. ton grzybów (spadek o 53,5 proc.). W 2020 r. skupiono 12,8 tys. ton dziczyzny (spadek o 13,1 proc. w stosunku do 2019 r.), z czego 46,6 proc. stanowiły jelenie" - informuje GUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj