Miliony do wykorzystania w ramach działania "Współpraca"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Alicja Siuda | siuda@apra.pl
13-03-2021,17:10 Aktualizacja: 18-03-2021,9:14
A A A
W ostatni czwartek 11 marca odbyło się kolejne spotkanie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Agronomicznego. Tym razem poświęcone było ono tematyce Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie oraz działaniu „Współpraca”, jako narzędzia wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 
 
Prezentację na ten temat przygotował i wygłosił Aleksander Bomberski, krajowy broker innowacji Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, który dosyć szczegółowo omówił cele działania „Współpraca”, jak i rodzaje projektów, które mogą być realizowane w jego ramach.
 
pta, logo

Polskie Towarzystwo Agronomiczne - nowe władze w Oddziale Warszawskim

Walne zgromadzenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Agronomicznego (PTA) w dniu 9 stycznia 2020 roku wybrało nowy zarząd na lata 2020-2023. Przewodniczącym został dr hab. inż. Stanisław Samborski, prof. SGGW, a jego zastępcą dr hab....
Nie zabrakło przy tym informacji o uczestnikach projektów wchodzących w skład grup operacyjnych. Ich członkami mogą być jednostki naukowe, doradcy rolniczy, rolnicy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy, samorządy terytorialne oraz brokerzy innowacji. 
 
Ważną częścią prezentacji była również ta dotycząca finansowania projektów, kwalifikowalności kosztów, ich rozliczania, jak i ukazująca kryteria oceny punktowej. 
 
W przypadku projektów badawczo-rozwojowych, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych oraz ryczałtu dotyczącego kosztów bieżących i wypłaca do wysokości limitu, który wynosi maksymalnie 5,5 mln zł na jednego beneficjenta, czyli Grupę Operacyjną. 
 
W czwartym naborze, który najprawdopodobniej zostanie ogłoszony i zrealizowany pod koniec tego roku, limit wsparcia ma być zwiększony do 6 mln zł. Będzie to ostatni nabór z działania „Współpraca” przeprowadzony w ramach „starego” PROW 2014-2020. Do wykorzystania pozostała pula ponad 200 mln zł. 
 
W ramach trzech poprzednich naborów zagospodarowano ponad 200 mln zł, które zostały już wydane lub będą wydane w najbliższym czasie. Skorzystały z nich lub z skorzystają 72 Grupy Operacyjne funkcjonujące obecnie w naszym kraju. 
 
  •  Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
 
 
 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu