Małopolska eksportem stoi. Coraz więcej sprzedajemy za granicę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
15-09-2017,9:10 Aktualizacja: 15-09-2017,9:13
A A A
Z roku na rok systematycznie wzrasta wartość eksportu firm z terenu województwa małopolskiego. Jak wynika z najnowszego raportu Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w 2015 roku wyniosła ona 8,5 mld euro.
 
Najczęściej za granicę sprzedawane są produkty motoryzacyjne, meble, maszyny i urządzenia oraz sprzęt elektroniczny, ale nie brakuje także produktów z sektora rolno-spożywczego.
 
Najważniejszym partnerem handlowym są Niemcy i kraje tzw. starej Unii Europejskiej.

Lista Produktów Tradycyjnych, przysmaki regionalne, żywność regionalna, żywność tradycyjna, małopolska

Małopolska zgłasza kolejne regionalne potrawy na listę

Kolejnych 12 regionalnych wyrobów uzyskało rekomendację małopolskiej Rady do spraw Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego. Wcześniej wszystkie przysmaki zostały efektownie zaprezentowane. Mieszkańcy regionu czekają...
W Małopolsce działa aż 3400 firm, które eksportują swoje towary za granicę, daje to czwarty wynik w kraju. Łączna wartość małopolskiego eksportu wynosiła w 2015 roku 8,5 mld euro, czyli o 8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Podobnie rzecz ma się, jeśli chodzi o import, który w województwie wynosił 8,4 mld euro. Na jednego mieszkańca regionu przypada więc 2,5 tys. euro, co stanowiło 56 proc. wartości krajowej. W Małopolsce importem zajmuje się ponad 4 tys. przedsiębiorstw. Co istotne, wskaźnik pokrycia importu i eksportu w regionie osiągnął wartość 100 proc.

Najważniejszym partnerem handlowym Małopolski są Niemcy. W 2015 roku eksport do tego kraju wyniósł ponad 2 mld euro, co stanowiło 24 proc. wszystkich towarów i usług eksportowanych za granicę. Dużo sprzedano także krajom starej Unii Europejskiej, eksport w tym kierunku zapewnia 60 proc. całej wartości sprzedaży zagranicznej i wyniósł 5 mld euro.

Łącznie aż 52 proc. towarów i usług wytwarzanych w regionie trafia do Niemiec, Czech, Francji, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

Małopolska Rada do spraw Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego, Lista Produktów Tradycyjnych

Kolejne małopolskie smakołyki mają być chronione

Małopolska Rada do spraw Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego na ostatnim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała wszystkie 10 wniosków złożonych przez lokalnych wytwórców o wpisanie na listę ich wyrobów....
Małopolski eksport jest silnie skoncentrowany pod względem towarowym - aż 63 proc. jego wartości stanowi jedynie 100 produktów. Przedsiębiorcy sprzedają za granicę przede wszystkim przedmioty związane z branżą motoryzacyjną, takie jak: ciągniki drogowe, chłodnice do pojazdów, sprzęt elektryczny i oświetleniowy oraz części do układu zawieszenia samochodów.

Na drugim miejscu znajdują się wyroby przemysłu chemicznego - kauczuk i poliamid. Co ciekawe, aż 71 proc. całego eksportu trafia tylko do 10 największych odbiorców.

Ze swoich podbojów rynków zagranicznych jest zadowolonych aż 61 proc. przedsiębiorców. 64 proc. firm zamierza w najbliższej przyszłości wejść na nowe rynki eksportowe, dlatego m.in. kładą duży nacisk na uatrakcyjnienie swojej oferty.

Większość, bo aż 83 proc. stosuje sprzedaż bezpośrednią, co dobrze świadczy o ich potencjale eksportowym. Optymistyczne jest także to, że 96 proc. przedsiębiorców nawiązuje kontakty z partnerami zagranicznymi samodzielnie, a jedynie 22 proc. korzysta w tym zakresie z pośrednika. Jedynym zjawiskiem, które może budzić niepokój jest fakt, że ponad połowa małopolskich eksporterów nie posiada planu czy strategii rozwoju własnej działalności.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu