Lasy to prawdziwa duma tego regionu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
07-05-2017,15:00 Aktualizacja: 07-05-2017,10:02
A A A

Tereny leśne zajmują prawie jedną czwartą powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego. Co roku pozyskuj się z nich ponad 2 miliony metrów sześciennych drewna, a to zaledwie połowa rocznego przyrostu.

Ze względu na tradycje rolniczego wykorzystania gruntów, zwłaszcza na Kujawach i Ziemi Chełmińskiej, lesistość województwa kujawsko-pomorskiego jest mniejsza niż w skali Polski i wynosi 23,4 proc.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu (działająca przede wszystkim na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz w niewielkich fragmentach na terenie województw warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego) obejmuje swoim zasięgiem 433 tys. ha lasów.

pszczelarstwo, bartnictwo, pszczoły, owady zapylające, pszczelarstwo leśne, sggw

Pszczoły wracają do lasów. Powstają barcie i kłody bartne

Polska jako jedyny kraj UE podjęła próbę przywrócenia bartnictwa. Największym przedsięwzięciem jest projekt "Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach" realizowany przez cztery nadleśnictwa z...
Główne kompleksy leśne zlokalizowane są wzdłuż większych rzek - Wisły, Noteci, Brdy, Wdy i Drwęcy. Wśród nich wielkością wyróżniają się Bory Tucholskie, Puszcza Bydgoska, lasy Pojezierza Brodnickiego i lasy gostynińsko-włocławskie.

Kujawsko-Pomorskie to królestwo sosny (79,7 procent drzew). Pozostałe gatunki występujące w naszych lasach to przede wszystkim dąb - 7,2 proc, brzoza - 5,2 proc, olsza - 2,8 proc, oraz m.in. lipa, jesion, buk i grab (w sumie 5,1 proc.). Przeciętny wiek drzewostanów to 63 lata - informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Lasów wciąż przybywa. Od zakończenia II wojny światowej lesistość Polski, dzięki szeroko prowadzonym zalesieniom, wzrosła z niespełna 21 do 29,5 proc. obecnie. Również w regionie kujawsko-pomorskim przybyło nowych lasów na powierzchni ponad 100 tys. ha.

Rośnie także ilość zgromadzonego na pniu drewna, którego zapas przekracza 105 mln m sześc. Rocznie przyrasta ponad 3,8 mln m sześc. drewna, a użytkuje się nieco ponad 2 mln m sześc. Oznacza to, że pozyskanie nie przekracza 55 proc. przyrostu. Pozostała część odkłada się na pniu i sukcesywnie powiększa zasoby leśne regionu.

lasy państwowe, drewno, pozyskiwanie drewna, opał, konrad tomaszewski, inwestycje z samorządami

Lasy Państwowe chcą inwestować wspólnie z samorządami

Nawet 100 mln zł Lasy Państwowe chcą przeznaczyć w 2017 r. na wspólne inwestycje z samorządami - poinformował Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny firmy. Finansowane mają być np. remont dróg, czy budowa ośrodków rekreacyjnych...
Drewno z nadleśnictw RDLP w Toruniu odbiera ponad 800 firm. Ponad połowę stanowi drewno średniowymiarowe (głównie tzw. papierówka), ponad jedną trzecią - drewno wielkowymiarowe (głównie tzw. tartaczne), pozostałą część - inne sortymenty, w tym opał.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu znajdują się 103 rezerwaty przyrody, rekordowa w kraju ilość użytków ekologicznych (ponad 2200), 46 obszarów Natura 2000, niemal 900 pomników przyrody, a także 9 parków krajobrazowych, 33 obszary chronionego krajobrazu, 9 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz jedno stanowisko dokumentacyjne.

Lasy Państwowe w regionie kujawsko-pomorskim legitymują się dwoma międzynarodowymi certyfikatami dobrej gospodarki leśnej, które potwierdzają, że są zarządzane poprawnie i użytkowane w sposób zrównoważony na podstawie wieloletnich planów urządzenia lasu.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu