KRUS o dodatku dla niezdolnych do samodzielnego życia

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-10-2019,10:40 Aktualizacja: 08-10-2019,10:44
A A A

Już można się starać o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które wprowadziła ustawa z 31 lipca. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podaje, kto może się o taką pomoc starać.

I tak, o świadczenie uzupełniające może ubiegać się osoba pełnoletnia, której niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona:

  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji

krus, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, świadczenia, ustawa o kombatantach

KRUS o nowych świadczeniach. Komu się należą?

Od 1 października Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie realizowała przepisy ustawy z 15 marca o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych...

  • albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia przed dniem 1 września 1997 r.
  • albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji

"Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie, która nie jest uprawniona do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość brutto tych świadczeń, po dokonaniu ustawowych wyłączeń, nie przekracza kwoty 1 600 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia uzupełniającego stanowi różnicę między kwotą 1 600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, przy czym świadczenie to nie może być wyższe niż 500 zł" - wyjaśnia KRUS.

stawa o podatku dochodowym, podatek dochodowy, emerytury, świadczenia, renty, krus

Procent mniej na dochodowy. 8 złotych do najniższej emerytury

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o skutkach sierpniowej nowelizacji m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla swoich świadczeniobiorców. Od 1 października zaliczka...

Jak dodaje, ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje na wniosek. Osoba pobierająca emeryturę lub rentę z KRUS powinna przedstawić m.in. orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji, o ile nie znajduje się już w posiadaniu Kasy.

"Jeżeli emeryt lub rencista nie posiada takiego orzeczenia albo upłynął okres, na który zostało wydane, powinien do wniosku dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, wystawione na druku KRUS N-14 przez lekarza prowadzącego leczenie. Zaświadczenie o stanie zdrowia jest również wymagane w przypadku osób posiadających tylko orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności, nawet w znacznym stopniu, nie jest dokumentem równoważnym z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji" - zastrzega KRUS.

Tym samym osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (wydane przez KRUS, ZUS lub inny organ emerytalno-rentowy), nie muszą zgłaszać się do lekarza w celu uzyskania zaświadczenia o stanie zdrowia.
 

Poleć
Udostępnij