KRUS o nowych świadczeniach. Komu się należą?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-10-2019,10:40 Aktualizacja: 03-10-2019,10:44
A A A

Od 1 października Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie realizowała przepisy ustawy z 15 marca o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Jak podaje KRUS, ustawa zakłada m.in.:

 • przyznanie inwalidom wojennym, obok przysługującej im renty inwalidzkiej, dodatku pieniężnego w kwocie 850 zł, waloryzowanego na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z FUS

  500 plus dla niepełnosprawnych, krus, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, świadczenia

  KRUS: wchodzi "500+" dla niepełnosprawnych

  Od 1 października wchodzi w życie ustawa z  31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).  ...
 • podwyższenie kwoty świadczenia pieniężnego dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla - wszyscy uprawnieni żołnierze przymusowo zatrudniani będą otrzymywać świadczenie w kwocie maksymalnej, wynoszącej obecnie 222,01 zł
 • przyznanie dodatku kompensacyjnego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
 • przyznanie ryczałtu energetycznego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
 • przekazywanie przez organy emerytalno-rentowe świadczeń pieniężnych zamieszkałym za granicą inwalidom wojennym i wojskowym, żołnierzom przymusowo zatrudnianym, osobom deportowanym i wywiezionym do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR - na ich wniosek

KRUS w związku z tym od 1 października będzie przyznawała, podwyższała i wypłacała wraz z pobieraną emeryturą/rentą wskazane świadczenia pieniężne, z wyrównaniem za okres od 1 maja do 30 września.

"W przypadku, gdy prawo do świadczeń pieniężnych powstało w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r., Kasa wypłaci wyrównanie od miesiąca, w którym zostało ustalone prawo do tych świadczeń" - wyjaśnia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich