KOWR w 2022 r. sprzedał 3,6 tys. ha państwowej ziemi. Ile średnio kosztował hektar?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
22-05-2023,8:35 Aktualizacja: 22-05-2023,8:38
A A A

W ubiegłym roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedał 3 620 hektarów ziemi rolnej, o 1 proc. więcej niż rok wcześniej, uzyskując średnią cenę - 43 466 zł/ha. Najwięcej za grunty zapłacono w woj. pomorskim i dolnośląskim - wynika z danych KOWR.

Średnia powierzchnia sprzedawanych nieruchomości przypadająca na jedną umowę wyniosła 1 ha, w tym najwyższa średnia powierzchnia na 1 transakcję wystąpiła w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i lubelskim i wyniosła ponad 2 ha.

Średnia cena sprzedanych gruntów wynosi 43 466 zł/ha i w porównaniu z 2021 r. wzrosła o 4 proc. Najwyższe ceny KOWR uzyskał ze sprzedaży działek do 2 ha - 52,8 tys. zł (ponad 3,3 tys. umów). Najdroższe działki były w woj. pomorskim (63 300 zł/ha) i dolnośląskim (60 750 zł/ha), najtaniej można było nabyć ziemię w woj. lubelskim (18 955 zł/ha).

kowr, ziemia, dzierżawy, państwowy zasób, białkowski

KOWR pracuje nad zagospodarowaniem gruntów z kończących się dzierżaw

W najbliższym czasie nastąpi kumulacja zwrotów dzierżaw z kończących się umów. KOWR pracuje nad sposobami zagospodarowania gruntów, większość trafi do rolników na powiększenie gospodarstwa rolnego -...

Ceny ziemi rosną od wielu lat. W 2010 r. średnio grunty sprzedawane były za 15 281 zł/ha. W 2016 wartość ziemi osiągnęła 32 255 zł/ha, po czym przez 3 lata odnotowywano spadek jej ceny. Od 2020 r. grunty ponownie drożeją.

Na zahamowanie wzrostu cen wpłynęła ustawa uchwalona 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu. Od tamtej pory podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości z ZWRSP stała się dzierżawa.

Warto też przypomnieć, że do 1 maja 2016 r. obowiązywał tzw. okres przejściowy na nabywanie ziemi przez cudzoziemców. Od tego czasu obywatele UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą kupować nieruchomości rolne w Polsce na tych samych zasadach, co obywatele polscy.

Obywatele z poza UE i EOG muszą posiadać zezwolenie na jej zakup od ministra spraw wewnętrznych (MSWiA). W latach 2016-2022 za zgodą MSWiA sprzedano tym cudzoziemcom łącznie 191,1 ha: w 2016 – 64,78 ha; 2017 – 5 ha; 2018 – 14,19 ha; 2019 – 35,32 ha; 2020 – 21,68 ha; 2021 – 20,5 ha; 2022 – 29,63 ha.

Natomiast wszystkim obywatelom innych krajów w latach 2016-2022 z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedano łącznie 380,21 ha, z tego nieruchomości rolne to zaledwie 48,98 ha, a średnia wielkość nieruchomości rolnej sprzedanej cudzoziemcowi wyniosła 1,53 ha - podał KOWR.

W 2021 r. przedłużono okres wstrzymania sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych o 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r. Zakaz ten nie dotyczy gruntów o charakterze nierolnym przeznaczonych na inwestycje oraz nieruchomości o powierzchni do 2 ha.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!