KOWR korzysta z pierwokupu ziemi. Wydał dziesiątki milionów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-03-2019,8:10 Aktualizacja: 29-03-2019,8:20
A A A

Ponad 750 hektarów ziemi zdecydował się nabyć Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od początku istnienia, korzystając z prawa pierwokupu. Ale to uprawnienie  realizuje tylko w niektórych przypadkach.

Przywilej pierwokupu dla KOWR - jako organu działającego na rzecz Skarbu Państwa - wynika z Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Pojawia się w przypadku braku uprawnionego do pierwokupu dzierżawcy albo niewykonania przez niego tego prawa.

KOWR, dzierżawa, projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, Sejm

Ważna ustawa może być uchwalona w błyskawicznym tempie

W Sejmie nastąpiło niezwykłe przyspieszenie w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3298). Z pierwszych informacji wynikało, że posłowie pochylą się nad...

Prawo pierwokupu nie przysługuje krajowemu ośrodkowi m.in. jeżeli nabywcą jest rolnik indywidualny i w wyniku nabycia następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych, a nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub w gminie sąsiedniej.

Należy podkreślić, że jeżeli ma nastąpić sprzedaż nieruchomości rolnej, w stosunku do której ośrodkowi przysługuje prawo pierwokupu, strony transakcji (sprzedający i kupujący) zawierają u notariusza najpierw warunkową umowę sprzedaży.

Obejmuje ona wszystkie istotne postanowienia, w tym cenę sprzedaży. KOWR może w ciągu miesiąca od otrzymania warunkowej umowy sprzedaży wykonać przysługujące mu prawo pierwokupu ziemi. Składa wówczas oświadczenie w formie aktu notarialnego.

Z reguły nabywa daną nieruchomość za cenę określoną przez strony w warunkowej umowie sprzedaży. Ale - w uzasadnionych przypadkach - może występować do sądu o określenie ceny danej nieruchomości, jeżeli ta określona w warunkowej umowie sprzedaży rażąco odbiega od jej wartości rynkowej.

ceny ziemi ornej, ziemia rolnicza, sprzedaż ziemi. dzierżawa ziemi, arimr, gus

Głód ziemi wciąż spory. Hektar droższy o trzy tysiące

Ogólnopolska średnia cena zakupu-sprzedaży ziemi w czwartym kwartale 2018 roku grubo przekroczyła 45 tys. zł za hektar. Stawki (bardzo zróżnicowanie regionalne) rosną, co oznacza, że na rynku utrzymuje się popyt. Informacje o średnich...

Jeżeli w ciągu miesiąca KOWR nie składa wspomnianego notarialnego oświadczenia o nabyciu danej nieruchomości, oznacza to, że rezygnuje z nabycia jej w drodze pierwokupu. I jak się okazuje, robi to w zdecydowanej większości przypadków.

Z danych resortu rolnictwa wynika bowiem, iż od 1 września 2017 r. (wówczas formalnie zaczął funkcjonować ośrodek) do 31 grudnia 2018 r., do Oddziałów Terenowych KOWR wpłynęło 1 707 warunkowych umów sprzedaży, dotyczących nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 8 290 ha, w stosunku do których przysługiwało prawo pierwokupu.

W tym okresie KOWR złożył 31 oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości rolnych o powierzchni 756,8349 ha. Kwota wymieniona w aktach notarialnych to 27 mln 314 tys. 380 zł.

W tym przedziale czasowym krajowy ośrodek nie korzystał natomiast z innego uprawnienia - nabycia nieruchomości rolnej w sytuacji, gdy wynika m.in. z zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub jednostronnej czynności prawnej lub orzeczenia sądu (ew. organu administracji publicznej) wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu