Kolejne dziesiątki tysięcy wniosków o wsparcie wpłynęły do ARiMR

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
04-07-2022,9:30 Aktualizacja: 04-07-2022,9:34
A A A

30 czerwca minęły dwa terminy na składanie wniosków o wsparcie. Dokumenty mogli składać rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz producenci jabłek w ramach mechanizmu nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej.

W pierwszym naborze do ARiMR wpłynęło ponad 64 tys. wniosków, które można było składać od 16 czerwca. Adresatem pomocy byli producenci rolni, którzy w 2021 roku ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku:

  • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu
 
  • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu
ustawa o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych, ARiMR, Sejm

Rolnikom łatwiej będzie złożyć wnioski i dokumenty do ARiMR

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych. Jej przepisy mają ułatwić rolnikom składanie wniosków i dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa drogą elektroniczną. Za...
W przypadku trudności w pozyskaniu z aplikacji publicznej, bądź od właściwego wojewody, protokołu oszacowania szkód (lub kalkulacji oszacowania szkód), można go zdobyć w późniejszym terminie niezwłocznie po otrzymaniu, nie później jednak niż na wezwanie kierownika biura powiatowego.
 
Do 30 czerwca wnioski o przyznanie wsparcia w ramach mechanizmu nadzwyczajna pomoc dostosowawcza mogli składać producenci jabłek. Dotychczas ARiMR zarejestrowała 907 dokumentůw. 
 
Wsparcie obejmowało producentów jabłek deserowych II klasy, którzy nie sprzedali ich z powodu ograniczonych możliwości eksportowych, i którzy od 2 maja do 23 czerwca dostarczyli niesprzedane owoce do zakładów przetwórczych, które zgłosiły się do udziału w tym mechanizmie. Maksymalna ilość owoców objęta tym dofinansowaniem wynosi 200 tys. ton.
 
Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!