Rolnikom łatwiej będzie złożyć wnioski i dokumenty do ARiMR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
27-05-2022,10:30 Aktualizacja: 27-05-2022,10:32
A A A

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych. Jej przepisy mają ułatwić rolnikom składanie wniosków i dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa drogą elektroniczną.

Za nowelizacją głosowało 315 posłów, przeciw było 137, a 1 wstrzymał się od głosu. Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw, przedłożyło MRiRW.

ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, Andrzej Duda, emerytury rolnicze, działalność rolnicza

Nowela ustawy o emeryturach rolników z podpisem prezydenta

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Według nowych przepisów rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by...

Podczas posiedzenia komisji rolnictwa do projektu zostały wprowadzone dwie poprawki. Dotyczą ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Pierwsza zakłada przekazanie 500 mln zł w 2022 r. nadwyżki po uregulowaniu zobowiązań Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, na udzielanie pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej czy na skup i przechowywanie, przetwarzanie produktów rolnych; na nabycie akcji i udziałów w spółkach handlowych oraz na zakup nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw.

Druga poprawka rozszerza katalog celów, na jakie może być przekazana samorządowym nieruchomość z Zasobu Skarbu Państwa.

Przeciwko tym poprawkom opowiedział się klub PO, ale propozycja posłów dotycząca wykreślenia artykułu zawierającego poprawki została odrzucona w sejmowym głosowaniu.

ustawa o emeryturach rolników, Senat, ZUS, KRUS

Senat za ustawą o emeryturach rolników

Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o emeryturach rolników. Przewiduje, że rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Za podjęciem uchwały...

Uchwalona ustawa dotyczy umożliwienia rolnikom składania wniosków i dokumentów do ARiMR drogą elektroniczną. Chodzi m.in. o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz o zmianę i korektę danych. Dotąd wnioski były przyjmowane w wersji papierowej.

Nowelizacja ponadto umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o wypłatę oraz wniosku o przyznanie pomocy (tzw. wniosku transferowego) w ramach działań zalesieniowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 i 2007-2013.

Możliwe będzie także sporządzanie elektronicznej kopii dokumentów, co ograniczy ilość miejsca przeznaczonego na przechowywanie akt spraw w postaci papierowej oraz umożliwi szybki dostęp do akt z każdego szczebla organizacyjnego ARiMR. Obecnie akta spraw przechowywane są wyłącznie w wersji papierowej.

Doprecyzowane zostaną przepisy w sprawie postępowań ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami oraz z elektroniczną kopią dokumentów, a także przepisy dotyczące przyznawania pomocy w działaniach transferu wiedzy i doradztwa, objętych PROW 2014-2020.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt