Jerzy Wierzbicki przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
25-05-2016,7:40 Aktualizacja: 25-05-2016,7:44
A A A

24 maja w gmachu resortu rolnictwa odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, która ma doradzać ministrowi rolnictwa.

Rada została powołana w celu stworzenia płaszczyzny do dialogu pomiędzy ministerstwem a organizacjami działającymi w środowisku rolniczym.

W jej skład wchodzą przedstawiciele branżowych organizacji sektora rolno-spożywczego, związków zawodowych rolników indywidualnych i społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz samorządu rolniczego.

Rada Dialogu Społecznego, MRiRW, resort rolnictwa, Krzysztof Jurgiel, organizacje rolnicze

Minister Jurgiel powołał Radę Dialogu Społecznego w Rolnictwie

6 kwietnia na mocy stosownego zarządzenia minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powołał do życia Radę Dialogu Społecznego w Rolnictwie, która ma być organem doradczym resortu. "W najbliższych dniach  zostanie wysłane do organizacji...
Podczas posiedzenia przedstawicielom organizacji członkowskich wręczone zostały akty powołania do rady. Głównym punktem spotkania było jednak wyłonienie kandydatów na funkcję przewodniczącego rady oraz dwóch zastępców.

W wyniku głosowania największą liczbę ważnych głosów na funkcję przewodniczącego otrzymał Jerzy Wierzbicki, reprezentujący Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Agnieszka Maliszewska, reprezentująca Polską Izbę Mleka oraz Adam Stępień z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

W ramach powołanej do życia rozporządzeniem ministra rady funkcjonują następujące eksperckie zespoły zadaniowe:

1)    Zespół ds. Kształtowania Ustroju Rolnego

2)    Zespół ds. Innowacyjności w Rolnictwie

3)    Zespół ds. Produktów Pochodzenia Zwierzęcego

4)    Zespół ds. Produktów Pochodzenia Roślinnego

5)    Zespół ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności

6)    Zespół ds. Promocji

rynek mleka, skup mleka, ceny mleka, eksport mleka, produkty mleczarskie

Skup mleka ciągle idzie w górę, a ceny lecą w dół

Skup surowca do zakładów mleczarskich w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł 2,66 mld litrów i w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem zwiększył się o 9,8 proc. Tak wynika z najnowszych danych...
7)    Zespół ds. Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji

8)    Zespół ds. Sprzedaży Bezpośredniej

9)    Zespół ds. Stabilizacji Rynków Rolnych i Ograniczania Ryzyka

10)  Zespół ds. Spółdzielczości Rolniczej

Co ważne, rada może powoływać inne niż wymienione zespoły zadaniowe, po uzyskaniu zgody ministra.

Jakie są podstawowe cele rady? Organ będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie:

  •     prowadzenia dialogu społecznego w celu rozwiązywania problemów dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich;
  •     opiniowania i konsultowania propozycji rozwiązań systemowych, dotyczących sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym projektów aktów prawnych, oraz zgłaszanie ministrowi inicjatyw w tym zakresie;
  •     przygotowywania oraz przekazywania ministrowi stanowisk oraz aktualnych informacji dotyczących sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich;
  •     wspierania przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy zakładów przetwórczych z producentami rolnymi, stanowiących łańcuch żywnościowy;
  •     upowszechniania wiedzy o nowych regulacjach prawnych dotyczących sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich.

Pomysł na stworzenie platformy dialogu nie jest nowy. W poprzedniej kadencji Sejmu Marek Sawicki zabiegał o powołanie Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Chociaż prace nad ustawą trwały przez kilka miesięcy ostatecznie zakończyły się niepowodzeniem.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu