Minister Jurgiel powołał Radę Dialogu Społecznego w Rolnictwie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Zacharuk | zacharuk@agropolska.pl
11-04-2016,15:45 Aktualizacja: 11-04-2016,23:33
A A A

6 kwietnia na mocy stosownego zarządzenia minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powołał do życia Radę Dialogu Społecznego w Rolnictwie, która ma być organem doradczym resortu.

"W najbliższych dniach  zostanie wysłane do organizacji rolniczych pismo, wraz z deklaracją uczestnictwa, informujące o powołaniu Rady oraz zapraszające do udziału w pracach Rady" - informuje multiportal agropolska.pl biuro prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt ustawy ws. dialogu w rolnictwie trafi do podkomisji

Powołanie Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie, która ma rozwiązywać konflikty społeczne w tym sektorze - zakłada poselski projekt ustawy, którym w czwartek zajmowała się komisja rolnictwa. Do pracy nad...
Wiadomo, że organizacje rolnicze będą dobrowolnie przystępowały do Rady poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa.

"Na podstawie deklaracji przedstawiciele organizacji będą powoływani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister zwoła pierwsze posiedzenie Rady, podczas którego Rada wybierze w głosowaniu przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Rady, których kandydatury zostaną następnie przekazane do akceptacji Ministra" - podaje resort rolnictwa.

Które organizacje otrzymają zaproszenie do pracy w Radzie? Z informacji MRiRW wynika, że rozdzielnik organizacji został zatwierdzony na posiedzeniu kierownictwa ministerstwa rolnictwa 16 lutego.

"Zaproponowany rozdzielnik to grupa ponad 100 partnerów społecznych, wśród których są ogólnokrajowe rolnicze związki zawodowe, rolnicze związki branżowe, samorząd rolniczy oraz inne liczne podmioty z branży rolno-spożywczej, które posiadają osobowość prawną. Skład Rady może być uzupełniany o kolejne podmioty" - podkreśla ministerstwo.

W ramach rady funkcjonują następujące eksperckie zespoły zadaniowe:

1)    Zespół ds. Kształtowania Ustroju Rolnego;
2)    Zespół ds. Innowacyjności w Rolnictwie;

Jest projekt ustawy o dialogu społecznym w rolnictwie

Specjalnie powołana komisja wypracowała projekt ustawy o dialogu społecznym w rolnictwie - poinformował Marek Sawicki, minister rolnictwa.   - Dialog, porozumienie, współpraca - to stały element pracy w tym resorcie od wielu lat....
3)    Zespół ds. Produktów Pochodzenia Zwierzęcego;
4)    Zespół ds. Produktów Pochodzenia Roślinnego;
5)    Zespół ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności;
6)    Zespół ds. Promocji;
7)    Zespół ds. Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji;
8)    Zespół ds. Sprzedaży Bezpośredniej;
9)    Zespół ds. Stabilizacji Rynków Rolnych i Ograniczania Ryzyka;
10)    Zespół ds. Spółdzielczości Rolniczej.

Co ważne, Rada może powoływać inne niż wymienione zespoły zadaniowe, po uzyskaniu zgody ministra.

Jakie są podstawowe cele Rady? Organ będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie:

  •     prowadzenia dialogu społecznego w celu rozwiązywania problemów dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich;
  •     opiniowania i konsultowania propozycji rozwiązań systemowych, dotyczących sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym projektów aktów prawnych, oraz zgłaszanie ministrowi inicjatyw w tym zakresie;
  •     przygotowywania oraz przekazywania ministrowi stanowisk oraz aktualnych informacji dotyczących sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich;
  •     wspierania przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy zakładów przetwórczych z producentami rolnymi, stanowiących łańcuch żywnościowy;
  •     upowszechniania wiedzy o nowych regulacjach prawnych dotyczących sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich.

Pomysł na stworzenie platformy dialogu nie jest nowy. W poprzedniej kadencji Sejmu Marek Sawicki zabiegał o powołanie Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Chociaż prace nad ustawą trwały przez kilka miesięcy ostatecznie zakończyły się niepowodzeniem.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement