Izby: Tereny, które utraciły status ONW, powinny być przywrócone do dopłat

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-03-2023,13:45 Aktualizacja: 10-03-2023,13:43
A A A

W ocenie samorządu rolniczego płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi muszą być większe względem tych proponowanych. A do tego należy przywrócić status ONW ziemiom, które go utraciły kilka lat temu.

Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała uwagi do projektu rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. I zwróciła się do resortu rolnictwa, aby zostały one uwzględnienie.

płtność ONW, wsparcie dla rolnictwa, ARiMR, obszary górskie

Jest projekt rozporządzenia w sprawie dopłat ONW

Do prac rządowych trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa regulujący tryb przyznawania dopłat dla obszarów z ograniczeniami do prowadzenia działalności rolniczej (tzw. ONW). Wsparcie ma rekompensować gospodarzom utracone dochody ze...

Konieczne większe stawki

„Procedowane rozporządzenie pozostawia zarówno stawki wsparcia, jak również progi degresywności, na poziomie z 2022 roku. Wnosimy o podniesienie stawek płatności, gdyż te zaproponowane są zbyt niskie w stosunku do trudnych warunków gospodarowania. Przy obecnej koniunkturze, wzrostach cen paliw, maszyn rolniczych oraz innych środków produkcji, wysokość wsparcia dla rolników jest bardzo istotna” – zaznacza KRIR.

Wnosi też o zmianę poziomów degresywności płatności ONW na następujące progi:

- do 50 ha – 100 proc. płatności,

- 50-75 ha – 75 proc. płatności,

- 75-100 ha – 50 proc. płatności.

 „Projekt rozporządzenia rozszerza katalog zwierząt, których posiadanie uprawnia do uzyskania wyższej stawki płatności ONW na obszarach górskich i podgórskich. Do tej pory na większe wsparcie mógł liczyć posiadacz bydła, kóz, owiec i koni. Od 2023 roku przy ustalaniu spełniania warunku posiadania zwierząt będą brane pod uwagę także zarejestrowane alpaki, daniele, gęsi, jelenie szlachetne, lamy, muły i osły. Wnioskujemy o ujęcie w wykazie zwierząt także innych gatunków drobiu, nie tylko gęsi” – wskazuje dalej samorząd rolniczy.

Kryteria do poprawki

Ponadto w jego ocenie należałoby wprowadzić premie w postaci wyższych stawek płatności ONW również na obszarach nizinnych, dla gospodarstw utrzymujących produkcję zwierzęcą, aby zachęcić rolników do pozostania przy tym profilu gospodarowania.

onw, obszary z ograniczeniami naturalnymi, krajowa rada izb rolniczych

ONW po zmianach. KRIR ma zastrzeżenia do nowego rozdania

Delimitacja obszarów z ograniczeniami naturalnymi (tzw. ONW) według zmienionych unijnych zasad oznacza dla jednych gospodarzy zwiększenie płatności, a dla innych ich utratę. KRIR ma wątpliwości związane z nowym rozdaniem. Zostały one zawarte...

Izby wracają też do postulatu przywrócenia dopłat ONW wielu rolnikom, którzy je w wyniku zmian prawnych utracili.

„Wnioskujemy o ponowną analizę kryteriów wyznaczania terenów ONW tak, aby miejscowości, które utraciły status i wsparcie w 2019 r., mogły zostać ponownie zakwalifikowane do dopłat wyrównawczych ONW. Rolnicy nadal uważają, że obowiązujące obszary ONW zostały ustalone w sposób niewłaściwy, ponieważ miejscowości o trudnych warunkach (gleby klasy VI, niskie sumy opadów), gdzie np. prowadzona jest produkcja zwierzęca, zostały wyłączone z tej płatności, a właśnie tam występują ograniczenia, które utrudniają prowadzenie produkcji rolnej” – zwraca uwagę KRIR.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu