Głos z Małopolski: ratujmy małe gospodarstwa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-02-2015,15:35 Aktualizacja: 20-02-2015,15:46
A A A

Potrzebna jest zmiana przepisów prawa gospodarczego dotyczącego rolnictwa tak, aby drobne gospodarstwa mogły funkcjonować i utrzymać żywotność ekonomiczną - podkreśla Ryszard Czaicki, prezes zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej.

Izba przyjęła ostatnio stanowisko w sprawie przyszłości małych gospodarstw rolnych, bo stanowią one większość w województwie małopolskim.

- Konieczne jest natychmiastowe podjęcie wielokierunkowych przedsięwzięć, na wszystkich szczeblach władzy RP, w celu przeciwdziałania postępującym i narastającym procesom prowadzącym do upadku produkcyjnego (zwłaszcza produkcji zwierzęcej) i ekonomicznego tych gospodarstw - informuje Ryszard Czaicki.

Jak zaznacza, od zawsze rolnictwo w naszym kraju było silnie spolaryzowane: istniały duże gospodarstwa pomnażające dochody i areał oraz te bardzo małe, które się nie rozwijały, ale jednak trwały w niezmienionej formie.

Ale ostatnie spisy rolne przekonują, że następuje systematyczna koncentracja rolnictwa w Polsce. Duże gospodarstwa zwiększają swoją powierzchnię, a właściciele drobnych gospodarstw coraz częściej rezygnują z działalności rolniczej. - Zgodnie z regułami gospodarki rynkowej decyduje tu efektywność i opłacalność, a nie czynniki społeczne - wyjaśnia prezes MIR.

W opinii małopolskiego samorządu, małe gospodarstwa mają mimo wszystko duży potencjał rozwojowy. Żeby go wykorzystać, niezbędne jest uproszczenie wymogów jeśli chodzi o funkcjonowanie małego przetwórstwa na bazie gospodarstwa. A nade wszystko konieczne jest umożliwienie legalnej sprzedaży bezpośredniej tej produkcji - płodów rolnych i powstałych z nich przetworów. Przydałyby się też w tym zakresie działania na rzecz wzrostu pogłowia przeżuwaczy.

- Aktywizacja produkcyjna i przedsiębiorcza, rozwijana na bazie gospodarstwa rolnego, może stanowić istotny czynnik w zapobieganiu ubóstwu, bierności zawodowej i wykluczeniu społecznemu mieszkańców wsi dotychczas związanych z rolnictwem, zwłaszcza tych, których najmocniej dotykają skutki recesji gospodarczej - przekonuje Ryszard Czaicki.

Małopolska Izba Rolnicza wskazuje też inne rozwiązania dotyczących współczesnej polskiej wsi problemów. Chodzi o wspieranie reorientacji zawodowej rolników, czyli aktywizowanie osób odchodzących z rolnictwa do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej, tworzenia miniprzedszkoli w każdej wsi, organizowanie opieki nad osobami starszymi 70+ itp.

- Konieczne są wszelkie formy wsparcia, których efektem będzie wyrównanie dysparytetu rozwoju obszarów miejskich i wiejskich. Należy także położyć nacisk na działania stymulujące rozwój edukacji oraz całego systemu doradztwa - opiniuje szef MIR.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj