Ewentualne korekty ws. eksportu powinny dotyczyć też importu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
31-01-2017,10:55 Aktualizacja: 31-01-2017,11:27
A A A

Ewentualne korekty wartości eksportu w poprzednich latach powinny dotyczyć obrotu zarówno w eksporcie, jak i imporcie - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Głównego Urzędu Statystycznego Karolina Dawidziuk.

Niedawno wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki powiedział, że wartość eksportu w latach 2014-2015 przeszacowano o 20-30 mld zł, co było związane z zaliczeniem do eksportu wartości fikcyjnych faktur. Tym samym wielkość PKB mogła być zawyżona w latach 2014-2015.

PKB, gospodarka, wzrost gospodarczy, Jerzy Kwieciński,

Wiceminister: PKB przyspieszył, cały 2016 rok powyżej 3 proc.

Tempo wzrostu PKB w IV kwartale wyraźnie przyspieszyło względem III kwartału, a w całym 2016 roku gospodarka urośnie o więcej niż 3 proc. - ocenił dla PAP w czwartek wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. - Tempo wzrostu w IV kwartale wyraźnie...
Dawidziuk pytana była przez PAP, czy wartość fikcyjnych faktur jest zaliczana do eksportu, a tym samym, czy podwyższa PKB. Wyjaśniła, że faktury nie są źródłem danych dla statystyki handlu zagranicznego. Dla obrotów z krajami spoza UE wykorzystuje się zgłoszenia celne, zaś dla obrotów z krajami UE - deklaracje Intrastat.

- System Intrastat jest powiązany z systemem VAT. Na jego podstawie jest wyznaczana wartość progów statystycznych, kontrolowane jest wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego, kontrolowana jest zbieżność obrotów zgłaszanych do systemu VAT i Intrastat. Badać można jedynie zbieżność, ponieważ VAT nie obejmuje wszystkich transakcji, jakie są ujmowane w Intrastat, np. obrót uszlachetniający, który w świetle przepisów VAT jest usługą. Tak więc do eksportu nie są zaliczane wartości z faktur - poinformowała rzeczniczka.

Na pytanie, czy GUS widzi powód do korekty wartości eksportu w poprzednich latach i czy zamierza jej dokonać, rzeczniczka odpowiedziała: "Jeżeli służby administracji podatkowej dokonają korekt danych w systemie VAT, służba celna przeprowadzi powtórną kontrolę deklaracji Intrastat i dokona korekty danych, naliczy i przekaże do GUS nowe zbiory statystyczne. Wówczas, po dokładnej analizie, GUS podejmie decyzje o ewentualnej korekcie danych".

pkb, produkt krajowy brutto, wzrost gospodarczy, gospodarka, oecd

OECD tnie prognozę wzrostu PKB w Polsce

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniża prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2016 r. do 2,6 proc. z 3 proc. prognozowanych w czerwcu - wynika z poniedziałkowego raportu organizacji. Podano też, że w 2017 r. PKB obniży się z...
Zaznaczyła, że korekty takiej można dokonywać przez dwa lata od zakończenia roku sprawozdawczego. Dawidziuk zapytana była, czy w przypadku takiej korekty, od fikcyjnych faktur w eksporcie należałoby odjąć fikcyjne faktury w eksporcie. - Ewentualne korekty powinny dotyczyć obydwu rodzajów obrotu - eksportu i importu - odpowiedziała.

Jej zdaniem teraz nie można odnieść się do pytania, na ile zmiany danych mogłyby obniżyć PKB oraz wzrost PKB w latach 2014-2015.

- Nie dysponując szczegółowymi informacjami na temat wartości ewentualnej rewizji danych ze statystyki handlu zagranicznego, GUS nie podejmował analiz potencjalnych zmian poziomu i dynamiki PKB. Ponadto, ewentualna rewizja agregatów makroekonomicznych, zgodnie z podejściem stosowanym w rachunkach narodowych, wymaga poznania całościowej charakterystyki oraz skali tzw. karuzel podatkowych, a zatem, czy zjawisko to dotyczy także importu, oraz, czy występowało w latach wcześniejszych - powiedziała.

- Identyfikacja tych danych pozwoli dopiero na rzetelną ocenę wpływu ww. zjawiska na wartość i dynamikę wzrostu PKB - dodała.

drób, produkcja drobiu, eksport drobiu, import drobiu, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

Eksport drobiu przyspieszył w czwartym kwartale

W ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku przyspieszył eksport mięsa drobiowego z Polski. Skumulowana wielkość sprzedaży w tonach za 2016 rok (bez grudnia) wzrosła - w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku - o ponad 21 procent....
W ubiegłym tygodniu wicepremier Morawiecki w rozmowie z PAP powiedział, że wielkość PKB jest zawsze zależna od różnych czynników, jak wewnętrzna konsumpcja czy inwestycje.

- Nigdy nie jest tak, że fikcyjny eksport nie istnieje w PKB. Przełożenie tego w szczegółach na PKB będzie teraz przedmiotem analiz makroekonomicznych, ale to muszą policzyć fachowcy, ekonometrycy, statystycy, makroekonomiści - mówił.

Jednocześnie wyjaśnił, że nie przykłada większej wagi do samych wskaźników PKB, ponieważ dla niego znacznie ważniejsza jest jakość PKB, a nie jego poziom

W poniedziałek wiceprezes GUS Grażyna Marciniak poinformowała PAP, że urząd zajmie się ewentualną rewizją wskaźników PKB, jeśli dostanie dane źródłowe dotyczące m.in. eksportu w ubiegłych latach.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj