Elewarr pozostanie w gestii ministra rolnictwa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-08-2015,8:50 Aktualizacja: 06-08-2015,9:17
A A A

Elewarr, spółka nadzorowana przez Agencję Rynku Rolnego, zostanie w gestii ministra rolnictwa. Sejm odrzucił poprawki Senatu przewidujące przekazanie spółki pod nadzór resortu Skarbu Państwa.

Senat zaproponował poprawki przywracające rządową wersję dotyczącą zbycia Elewarru na rzecz Skarbu Państwa. Poprawki wnieśli senatorowie PO, argumentując, że w świetle raportu NIK, który wykazał nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki, trzeba ją przekazać do Ministerstwa Skarbu Państwa.

Senat: Agencja Rynku Rolnego musi pozbyć się Elewarru

Agencja Rynku Rolnego będzie musiała zbyć udziały spółki Elewarr - zakładają poprawki, które w piątek przegłosował Senat. Izba Wyższa poparła ustawę o ARR, zakłada ona m.in., że każda sprzedaż produktów rolnych musi odbywać się...

Pierwotnie rządowy projekt ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych zakładał przekazanie Elawarru do Ministerstwa Skarbu Państwa. Posłowie z różnych opcji podczas prac w komisji rolnictwa byli jednak zgodni co do tego, że Elewarr powinien być nadzorowany przez resort rolnictwa i wykreślili rządowe przepisy. Sejm poparł sprawozdanie komisji, a teraz potwierdził tę decyzję, odrzucając poprawki Senatu.

Uchwalona przez Sejm 10 lipca ustawa przede wszystkim dostosowuje polskie przepisy do unijnego prawa, ale też wprowadza nowe rozwiązanie, jakim jest obowiązek zawierania pisemnych umów w dostawach produktów rolnych do skupu czy przetwórstwa.

Takie przepisy mają zabezpieczać stałość dostaw niezbędnej ilości surowca o określonych parametrach na potrzeby przemysłu, a jednocześnie gwarantować producentowi otrzymanie zapłaty za dostarczony produkt, o ile spełni wszelkie warunki zawarte w umowie.

Ustawa zakłada też odebranie kompetencji marszałkom województw w sprawie uznawania grup producentów owoców oraz warzyw i przekazanie ich do ARR. Chodziło o ujednolicenie podejścia do uznawania grup zarówno producentów owoców i warzyw, jak i innych grup producentów rolnych.

Ze znowelizowanej ustawy wykreślono część przepisów, które w związku z zakończeniem niektórych działań (na rynku cukru, mleka i skrobi) przestają być potrzebne.

Większość przepisów ma wejść w życie 14 dni po ich ogłoszeniu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement