Elewarr ma zostać pod nadzorem Agencji Rynku Rolnego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-07-2015,11:00 Aktualizacja: 10-07-2015,11:40
A A A

Posłowie sejmowej komisji rolnictwa zdecydowali o wykreśleniu z projektu nowelizacji ustawy Agencji Rynku Rolnego przepisów o przekazaniu akcji spółki Elewarr na rzecz Ministerstwa Skarbu Państwa.

Wniosek o pozostawienie spółki Elewarr w kompetencjach ARR i ministerstwa rolnictwa zgłosili Mirosław Maliszewski (PSL) oraz Jacek Bogucki (PiS). Komisja jednomyślnie poparła tę propozycję.

- W mojej ocenie spółka Elewarr powinna pozostać w dotychczasowym kształcie i w dotychczasowym nadzorze (…) ponieważ jest to spółka o strategicznym znaczeniu na rynku zbóż mająca duże zdolności magazynowe oddziaływania na ten rynek i pozytywnego kształtowania cen - uzasadniał poseł PSL. Elewarr to spółka ze 100 proc. udziałem ARR.

elewarr, senacka komisja rolnictwa, najwyższa izba kontroli

Elewarr jest potrzebny rolnikom? Producenci przekonują, że tak

Funkcjonowaniem Elewarru - w świetle kontroli NIK - zajmowała się senacka komisja rolnictwa. Według organizacji rolniczych spółka jest potrzebna rolnikom, bowiem stabilizuje rynek zbóż. - Spółka Elewarr zajmująca się skupem...

Podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa posłowie wnieśli także inne poprawki do rządowego projektu ustawy o ARR. Artur Dunin (PO) zaproponował doprecyzowanie przepisów dotyczących porozumień branżowych. Chodzi o to, by takie porozumienia były zawierane przed umowami kontraktacyjnymi.

Dyskutowano także nad nowymi przepisami dotyczącymi przekazania kompetencji do uznawania grup producentów rolnych. Obecnie uznawaniem grup producentów owoców i warzyw zajmują się urzędy marszałkowskie, po zmianie ustawy zadanie to przeszłoby do Agencji Rynku Rolnego.

Jacek Bogucki (PiS) zgłosił poprawkę, wykreślająca projektowane zmiany. Jak argumentował, jest on przeciwny odbieraniu uprawnień samorządom. Strona rządowa natomiast uzasadniała zmianę ujednoliceniem podejścia do uznawania grup zarówno producentów owoców i warzyw jak i innych grup producentów rolnych.

Przewodniczący komisji poddał wniosek pod głosowanie i okazało się, że zyskał on akceptację większości posłów. Artut Dunin (PO), wiceprzewodniczący komisji stwierdził, że wynik głosowanie jest nieważny, bo nie ma quorum i poprosił o ogłoszenie przerwy. Po półgodzinnej przerwie, powtórzono głosowanie i tym razem okazało się, że wniosek posła PiS przepadł.

Bogucki wnioskował także o zmianę przepisu dotyczącego określenia ceny mleka w programie "Mleko w szkole", ale większość posłów była za pozostawieniem tego zapisu. Stawkę określa co roku w maju Rada Ministrów.
podkarpackie_marszalek

Grupy producenckie muszą być. Zwłaszcza na Podkarpaciu

Branża tytoniowa jest porządnie zorganizowana; tylko ta jedna. Łączny udział grup producentów w towarowej produkcji pozostałych branż z gatunku rolno-spożywczych kształtuje się na poziomie kilkunastu procent. To problem województwa...

W projektowanej ustawie zawarte są też przepisy dotyczące konieczności opracowania "Strategii krajowej" wdrożenia programu "Mleko w szkole" oraz monitoringu skupu mleka w naszym kraju.

Nowym rozwiązaniem jest wymóg zawierania pisemnych umów na dostawy produktów rolnych do punktów skupu czy przetwórczych. Umowa taka powinna zawierać takie dane, jak cena, termin zapłaty, ilość dostarczonych produktów, termin dostawy i obowiązywania umowy itp.

Ma to z jednej strony zabezpieczać stałość dostaw niezbędnej ilości surowca o określonych parametrach na potrzeby przemysłu, z drugiej gwarantować producentowi otrzymanie zapłaty za dostarczony produkt, o ile spełni wszelkie warunki zawarte w umowie.

Projektowana ustawa wdraża przepisy unijne. A także "czyści" ustawę o Agencji Rynku Rolnego z przepisów, które w związku zakończeniem niektórych działań (na rynku cukru, mleka i skrobi) przestają być potrzebne.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu