Ekolodzy biją na alarm w sprawie Puszczy Białowieskiej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
23-03-2016,10:15 Aktualizacja: 05-04-2016,17:26
A A A

Zaostrza się spór pomiędzy resortem środowiska i największymi organizacjami ekologicznymi. Te ostatnie zarzucają ministrowi kłamstwa i niszczenie Puszczy Białowieskiej, która jest wizytówką naszego kraju na świecie.

Ekolodzy podkreślają, że planami zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej coraz bardziej interesuje się Komisja Europejska, która wyraża sprzeciw wobec takich decyzji.

Tymczasem leśne patrole Greenpeace i Fundacji Dzika Polska ustaliły, że w puszczy już prowadzony jest wyrąb w wyjętej z użytkowania strefie UNESCO. Przy okazji niszczone są siedliska gatunków chronionych przez Unię Europejską.

Bezlitośni kłusownicy grasują w Puszczy Białowieskiej

Gdyby nie szybka reakcja leśników, bezbronny jeleń wpadłby w ręce kłusowników, którzy zastawili pułapkę w Puszczy Białowieskiej. Zwierzę wpadło we wnyki kilka dni temu w Nadleśnictwie Browsk niedaleko miejscowości Masiewo....
"Minister Jan Szyszko wielokrotnie zapewniał opinię publiczną, że Komisja Europejską niepokoi się stanem siedlisk przyrodniczych na terenie Puszczy Białowieskiej. Sugerował, że to właśnie ich ochrona wymaga zwiększenia dotychczasowych limitów pozyskania drewna i wycinki drzew zaatakowanych przez kornika drukarza. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie - to planowane zwiększenie wycinki niepokoi Komisję Europejską, na co niedawno zwróciły uwagę organizacje pozarządowe, powołując się na dokumenty udostępnione przez resort środowiska" - informuje Greenpeace Polska.

Organizacja zwraca uwagę, że w swoim liście do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Komisja Europejska pisze, że "przyjęcie aneksu do Planu Urządzenia Lasu grozi pogorszeniem stanu siedlisk leśnych oraz siedlisk wielu gatunków w tym dzięciołów, sów i chrząszczy, dla ochrony których ten obszar został wyznaczony".

Zaniepokojenie zwiększeniem wycinki wyraził również w swoim liście do ministra polski komitet ds. UNESCO.

dziki, asf, kzp-ptch, trzoda chlewna

W Puszczy Białowieskiej nie ma dzików?

Dziki uciekły z Puszczy Białowieskiej? Tak wynika z inwentaryzacji zwierzyny opublikowanej na stronie Białowieskiego Parku Narodowego. Jeśli nie ma tam dzików to nie powinno być tam również zagrożenia afrykańskim pomorem świń. W...
O tym, że obawy te są uzasadnione, zaświadczają dane zebrane przez leśne patrole Greenpeace i Fundacji Dzika Polska. Patrole zidentyfikowały tereny, na których prowadzone wycinki naruszyły siedliska chronionych przez Unię Europejską chrząszczy - ponurka Schneidera i zgniotka cynobrowego.

Jednocześnie patrole zidentyfikowały ponad 40 obszarów, gdzie przez ostatnie półtora roku prowadzono wycinkę w trzeciej strefie ochronnej, która zgodnie ze zobowiązaniami wobec UNESCO miała był wyłączona z użytkowania leśnego, w tym tzw. cięć sanitarnych.

- Minister Szyszko przeinacza słowa Komisji Europejskiej, dopasowując je do własnej koncepcji eksperymentu, jakim jest sztuczny podział Puszczy Białowieskiej na trzy części. Świadczy o tym zarówno ujawniona korespondencja, jak i udokumentowane przez Leśne Patrole naruszenia trzeciej strefy ochronnej UNESCO wraz z przypadkami niszczenia siedliska gatunków chronionych - mówi Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska.

Adam Bohdan z Fundacji Dzika Polska dodaje, że o sprawie poinformowano Nadleśnictwo Hajnówka oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Przypadki ASF u dzików w Puszczy Białowieskiej

Pierwsze przypadki dzików z wirusem ASF potwierdzono w Puszczy Białowieskiej (Podlaskie) - poinformowała w piątek inspekcja weterynaryjna. Padłe dziki znaleziono w gminie Narewka w okolicach Babiej Góry na zalewem Siemianówka...
Ekolodzy obawiają się, że jeśli dojdzie do zwiększenia wycinki w puszczy - co zapowiada minister Szyszko - skala podobnych naruszeń z pewnością się zwiększy. "Zniszczeniu ulegną również rewiry sów i dzięciołów chronionych dyrektywą. Nie możemy do tego dopuścić" - tłumaczą.

Polskie przepisy chronią Puszczę Białowieską we właściwy sposób jedynie na jednej trzeciej jej powierzchni - w parku narodowym i w rezerwatach przyrody. Poza tymi obszarami obowiązuje Ustawa o lasach, napisana z myślą o zwykłych lasach gospodarczych.

Właściwą ochronę tego wyjątkowego lasu miały zapewnić międzynarodowe zobowiązania w ramach starań Polski o wpisanie całej Puszczy Białowieskiej na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Zgodnie z koncepcją przygotowaną przez zespół prezydencki Lecha Kaczyńskiego cały obszar Puszczy miał zostać objęty ochroną w oparciu o różne strefy ochronne.

puszcza białowieska, lokalna grupa działania, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Puszcza Białowieska kusi zniżkami i smakołykami

Zniżki dla turystów, specjały kuchni lokalnej od wędzonki z dzika po słoninę z czosnkiem niedźwiedzim - to atrakcje, które na weekend przygotowali organizatorzy turystyki w Puszczy Białowieskiej.     Puszczańskiego jedzenia...
W dokumentacji UNESCO wskazano, że zabiegi gospodarcze, w tym cięcia sanitarne związane z wycinką drzew zasiedlonych przez kornika drukarza, są możliwe wyłącznie w strefie 4.

"Myślenie o tym wyjątkowym w skali świata kompleksie leśnym w kategoriach lasu gospodarczego stanowi zagrożenie dla ciągłości naturalnych procesów zachodzących w puszczy od tysięcy lat. Dane pozyskane przez patrole pokazują jasno, że jeśli Puszcza nie zostanie w całości wyjęta spod rygoru Ustawy o lasach, na jej obszarze będzie dochodziło do niepożądanych ingerencji człowieka" - twierdzi Greenpeace Polska.

Trwają prace nad pełnym opracowaniem danych pozyskanych przez leśne patrole Greenpeace i Fundacji Dzika Polska.

Wszystkie zidentyfikowane naruszenia obszarów ochronnych UNESCO zostaną naniesione na mapę, która wraz z opracowaniem zostanie przekazana ministrowi środowiska i premier Beacie Szydło.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement
Advertisement
Advertisement