Drogi rolnicze i mała retencja za 9,5 mln

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-01-2017,8:50 Aktualizacja: 02-01-2017,9:16
A A A

Gminy i inni właściciele gruntów z terenu województwa małopolskiego mogą starać się o znaczne dofinansowania na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól, a także m.in. na stworzenie lub renowację zbiorników małej retencji.

Nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez zarząd województwa małopolskiego trwa do końca lutego 2017 roku. Dotyczy przedsięwzięć realizowanych z puli środków związanej wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Na 2017 r. władze regionu określiły ją na niemal 9,5 mln zł.

odra, retencja, przepust, wały, powódź

Lepsza retencja to bezpieczeństwo. Inwestycja za 45 mln zł

Część rolników z Dolnego Śląska nie będzie musiała drżeć przed zalaniem ich pól i domostw przez wodę z Odry. Udało się bowiem zrealizować projekt ,,Domaszków – Tarchalice – odtworzenie naturalnej retencji...
Z tej kwoty nawet 3,8 mln zł może zostać przeznaczone na budowę i renowację zbiorników małej retencji. To bardzo ważne dla rolnictwa inwestycje, przyczyniające się do zatrzymywania wody i - tym samym - przynajmniej po części zabezpieczające przed suszą w uprawach (lub przynajmniej ograniczające jej skutki).

W grę wchodzą sadzawki i inne zbiorniki, których wielkość nie przekracza 5 tys. m kw.

"O 80-procentowe dofinansowanie, które maksymalnie może wynieść 50 tys. zł, mogą ubiegać się gminy oraz właściciele gruntów. Oni również mogą składać wnioski na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do pól. W tym przypadku gminy mogą otrzymać nawet 150 tys. zł, jednak nie więcej niż 50 proc. wartości zadania" - informuje biuro prasowe małopolskiego urzędu marszałkowskiego.

pomorze, dolny śląsk, budowa dróg, drogi lokalne, drogi dojazdowe do pól, prow 2014-2020

Kolejne miliony pójdą na lokalne drogi

Miliony złotych z unijnej kasy trafią - za pośrednictwem samorządów województw - na drogi w małych miejscowościach. To efekt umożliwienia realizacji takich inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020....
Natomiast większa część pieniędzy, czyli ok. 5,7 mln zł (60 proc. środków przeznaczonych na konkurs), zostanie rozdzielona na realizację pozostałych zadań:

- rekultywację na cele rolnicze gruntów zdegradowanych przez działalność nieustalonych osób oraz zagospodarowanie na cele rolnicze gruntów już zrekultywowanych,
- użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu, usuwanie kamieni i odkrzaczanie,
- przeciwdziałanie erozji gleb i osuwiskom na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu nasion i sadzonek,
- wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do prowadzenia ewidencji gruntów i ich ochrony.

"Od 2011 roku z budżetu województwa małopolskiego na prace związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przeznaczono ponad 60 mln zł. Pozwoliło to na sfinansowanie m.in. remontu ponad 800 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Tylko w 2016 roku na ten cel przeznaczono aż 12,5 mln zł. Kolejne 200 tys. zł pozwoliło na budowę i modernizację zbiorników małej retencji" - wymienia biuro prasowe marszałka.

Poleć
Udostępnij