Dopłaty tylko dla rolników-praktyków i gwarancja cen w skupach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-12-2021,18:20 Aktualizacja: 30-12-2021,18:24
A A A

Rozszerzenia pomocy dla producentów trzody chlewnej, uszczelnienia systemu wypłat dopłat bezpośrednich oraz by podmiot skupujący produkty rolne płacił rolnikowi co najmniej tyle, ile wynoszą koszty ich wyprodukowania - tego chcą gospodarze z województwa łódzkiego.

Postulaty te znajdują się wśród wypracowanych podczas V/VI Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Zostały zebrane w jedynym wystąpieniu do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Henryk Kowalczyk, Plan Strategiczny WPR 2023-2027, Mateusz Morawiecki, dopłaty dla rolników

Polski rolnik dostanie wyższe dopłaty od średniej UE

Od 2022 r. średnie dopłaty do hektara dla 90 proc. gospodarstw rolnych przewyższą średnią unijną, a od 2023 r. odsetek ten wzrośnie do 95 proc. - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Szef Rady Ministrów poinformował o przyjęciu przez rząd...

Łódzcy farmerzy zwrócili uwagę na jeden z najważniejszych problemów dotykających gospodarzy, czyli niskich cen w skupach. Zwłaszcza w porównaniu z tymi, jakie dostrzegają później na sklepowych półkach. Często stawki nie porywają kosztów produkcji w gospodarstwie.

"Często podmioty skupowe, kupując produkty rolne, zaniżają ceny, a jednocześnie narzucają bardzo wysokie marże, np. skup jabłka 1 kg - 0,60 zł, a w sklepie ok. 3,50 zł i wyżej" - zobrazowano problem w wystąpieniu. Dlatego delegaci IRWŁ domagają się podjęcia działań mających na celu zapisanie ustawowo, by podmiot skupujący produkty rolne płacił rolnikowi co najmniej tyle za surowiec, ile wynosi koszt jego wyprodukowania.

Dodatkowo postulują uszczelnienie systemu wypłat dopłat bezpośrednich, aby trafiały do rolników, którzy praktycznie uprawiają ziemie i mają produkcję zwierzęcą. Jednocześnie należy ich zdaniem wprowadzić regulacje, by osoby decydujące się na zamieszkanie na wsi deklarowały, że godzą się na wszystkie uciążliwości wynikające z prowadzenia w sąsiedztwie gospodarstw rolnych (odory, głośna praca maszyn rolniczych itp.).

Rolnicy z woj. łódzkiego zwrócili się ponadto o podjęcie działań, by:

  • wprowadzono obowiązek dla podmiotów skupowych kukurydzy na mokro do ustalenia jej wilgotności miernikami mierzącymi metodą mielenia i odparowywania (ta sama partia kukurydzy miała w każdym punkcie skupu inną wilgotność - od 2 do 6 proc.)
  • wydłużyć termin stosowania nawozów naturalnych do 30 listopada, a docelowo doprowadzić do zniesienia sztywnych terminów stosowania nawozów azotowych mineralnych oraz nawozów naturalnych płynnych (powinny być uzależnione od warunków atmosferycznych)
  • okresem referencyjnym dla rolników ubiegających się o dopłaty do utrzymania loch był stan średnioroczny w gospodarstwie, a nie okres od listopada do marca
  • zwiększyć wsparcie dla grup producentów trzody chlewnej do 2 okresów funkcjonowania
  • ograniczyć stosowania osadów ściekowych na gruntach rolnych
  • rozszerzyć pomoc dla producentów trzody chlewnej (obecne przepisy stanowią, że pomoc wynosić będzie 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt, a wypłacana jest wyłącznie do 5000 prosiąt (czyli dla 500 loch) na wniosek producenta składany od 1 do 30 kwietnia 2022 r.; pomoc otrzymają rolnicy utrzymujący lochy i produkujący prosięta urodzone w gospodarstwie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do 15 kwietnia 2022 r.; pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r. - pomoc w obecnej postaci jest krzywdząca dla pozostałych producentów trzody chlewnej, którzy nie są objęci tym programem)
  • znieść termin dostosowania wielkości miejsc do przechowywania nawozów stałych dla gospodarstw (trzeba dać więcej czasu rolnikom na dostosowanie się do wymogów programu azotanowego)
  • wesprzeć bezpośrednio sadownictwo, tj. indywidualnego sadownika w związku z niskimi cenami produktów, wynikającymi z sytuacji geopolitycznej

    Rolnictwo bez tajemnic. Zamów prenumeratę miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" już dziś
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement