Dobra koniunktura w rolnictwie? Tak wynika z badania SGH

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-09-2021,14:10 Aktualizacja: 22-09-2021,14:15
A A A

O poprawie sytuacji finansowych gospodarstw, wzroście nakładów inwestycyjnych, w tym rekordowych wydatkach na maszyny - mówią wyniki badania Szkoły Głównej Handlowej dotyczące koniunktury w rolnictwie w trzecim kwartale bieżącego roku.  

Badanie zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu na próbie 2190 gospodarstw rolnych. Wynika z niego, że w omawianym czasie w polskim rolnictwie utrwaliło się ożywienie.

Janusz Wojciechowski , Zielony Ład, wsparcie dla rolnictwa,

Małe i średnie gospodarstwa będą preferowane

Wchodzące w życie w 2023 roku zmiany we wspólnej polityce rolnej UE przyniosą bardzo wyraźną preferencję dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych – zapowiada Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa. Podczas jednej...

"Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) zwiększyła się w porównaniu z drugim kwartałem o 7,8 pkt, do wysokości 1,9 pkt. Jest wyższa niż przed rokiem o 6,5 pkt. Wzrosły (w porównaniu z II kwartałem br.) wartości obu składowych wskaźnika koniunktury, tj. wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych o 10,2 pkt, do wysokości -1,5 pkt, oraz wskaźnika zaufania o 3 pkt, do poziomu 8,7 pkt. Wartości obu wskaźników są wyższe niż rok temu o odpowiednio: 9,6 i 1,4 pkt." - czytamy w informacji sygnalnej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Według ekspertów, kwartalną poprawę koniunktury odnotowano dla wszystkich grup gospodarstw rolnych. Najbardziej odczuły ją położone w makroregionie środkowowschodnim (wzrost wartości wskaźnika o 10 pkt.), o powierzchni pow. 50 ha (o 10,3 pkt.), prowadzące działalność mieszaną (o 8,8 pkt.), kierowane przez osoby w wieku do 30 lat (10,4 pkt.), z wykształceniem wyższym (o 9,0 pkt.).

"Poprawiła się sytuacja finansowa gospodarstw rolnych (w skali kwartału i roku). Wzrosły wydatki na nabycie pasz treściwych i środków ochrony roślin. Odnotowano wzrost nakładów inwestycyjnych. Poziom nakładów inwestycyjnych na maszyny i urządzenia jest najwyższy od trzech lat. Utrwala się obserwowana od wielu lat tendencja do spadku skłonności do finansowania produkcji z kredytu i zwiększenia udziału środków własnych" - przekazuje SGH.

Badacze przekonują ponadto, że należy uznać za optymistyczne przewidywania gospodarzy co do rozwoju sytuacji w polskim rolnictwie w kolejnym kwartale. Spodziewać się mają poprawy sytuacji finansowej gospodarstw i dalszego wzrostu przychodów.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj