Dane o gospodarstwach dla spółek wodnych? Takie są możliwości

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
23-01-2023,16:10 Aktualizacja: 23-01-2023,15:03
A A A

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustosunkowało do wystąpienia samorządu rolniczego w sprawie możliwości pozyskiwania danych o wielkości gospodarstw przez działającą na danym terenie spółkę wodną.

Resort podkreśla, że Ustawa Prawo wodne nie zawiera szczególnych rozwiązań prawnych, umożliwiających spółce wodnej dostęp do informacji gromadzonych w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej na podstawie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

„Udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków o charakterze podmiotowym, jak wynika z ustawy, jest ograniczone i udostępnienie takich informacji spółce wodnej musiałoby być poparte wykazaniem przez spółkę wodną interesu prawnego. Nie oznacza to jednak, że spółka wodna nie może mieć interesu prawnego w uzyskaniu danych dotyczących właścicieli nieruchomości położonych na obszarze zmeliorowanym. Powinna to natomiast wskazać we wniosku bądź zostać wezwana do przedstawienia wyjaśnień w tym zakresie” – przekonują urzędnicy.

dotacje dla spółek wodnych, MRiRW, KRIR, Rafał Romanowski

Stanowcza odpowiedź resortu. Nie będzie większych dotacji dla spółek wodnych

Ministerstwo rolnictwa wskazuje na możliwości uzyskania wsparcia na zakup sprzętu czy odzyskiwania VAT-u, ale wyklucza jednocześnie zwiększenie puli w budżecie państwa na bezpośrednie dotacje dla spółek wodnych. Resort ustosunkował się do...
Według nich, o uzyskanie takich informacji można również starać się na podstawie Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub Ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Jednocześnie ministerstwo zaznacza, że nie jest ono podmiotem nadrzędnym nad samorządem gminnym. W konsekwencji nie ma więc mocy prawnej, aby nakazać wójtowi gminy udostępnianie danych potrzebnych spółce wodnej.

Za dział "gospodarka wodna" (w tym za Ustawę Prawo wodne) odpowiada minister infrastruktury, dlatego MRiRW zwróciło się do tego resortu z prośbą o opinię w kwestii podniesionej przez samorząd rolniczy.

 

Poleć
Udostępnij