Stanowcza odpowiedź resortu. Nie będzie większych dotacji dla spółek wodnych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-11-2022,12:05 Aktualizacja: 13-11-2022,11:23
A A A

Ministerstwo rolnictwa wskazuje na możliwości uzyskania wsparcia na zakup sprzętu czy odzyskiwania VAT-u, ale wyklucza jednocześnie zwiększenie puli w budżecie państwa na bezpośrednie dotacje dla spółek wodnych.

Resort ustosunkował się do wniosku rolniczego samorządu o zwiększenie z 40 do 200 mln zł wsparcia dla spółek wodnych. Podkreślono, że utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych odbywa się przy znacznym wsparciu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

mała retencja, Jan Krzysztof Ardanowski, zatrzymywanie wody na obszarach wiejskich

Deficyt wody coraz bardziej odczuwalny w rolnictwie

Działania, które Polska ma wdrożyć w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, zwiększą wysuszenie gleby - ocenił Jan Krzysztof Ardanowski, szef prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, powołując się na opinie...

Możliwości pomocy wynikają z przepisów Ustawy Prawo wodne. W 2017 r., na wniosek ministra rolnictwa, zwiększono dotacje dla spółek wodnych na utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych do wspomnianej kwoty 40 mln zł.

- Jednocześnie przypominam o możliwości uzyskania przez spółki wodne oraz związki spółek wodnych wsparcia na zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń melioracji wodnych oraz wykonania robót na urządzeniach melioracji wodnych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc jest udzielana na wykonanie robót w zakresie urządzeń melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed skutkami suszy lub zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć koszty przebudowy lub remontu istniejących urządzeń melioracyjnych z funkcji odwadniających na nawadniająco-odwadniające - wskazuje Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa.

Przypomina też, że w 2022 r. wprowadzono możliwość odzyskiwania VAT-u przez spółki wodne lub związki spółek wodnych, jeżeli nie mogą tego zrobić na mocy prawodawstwa krajowego.

- Możliwość odzyskania VAT-u dotyczy realizacji inwestycji polegających na zakupie sprzętu do utrzymania urządzeń melioracji wodnych. O odzyskanie podatku będą mogli ubiegać się również beneficjenci z poprzednich naborów, którzy nie złożyli wniosków o wypłatę pomocy. Na realizację poddziałania zarezerwowano ok. 52,1 mln euro. Poziom wsparcia wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji. W 2019 r. maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi została zwiększona z 500 tys. zł do 1 mln zł" - zaznacza wiceszef resortu.

Jednocześnie informuje, że - biorąc pod uwagę powyższe - nie jest planowane zwiększenie środków w budżecie państwa z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych.
 

Poleć
Udostępnij