Bioróżnorodność to bogactwo wsi. Potrzebne działania

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-03-2022,10:30 Aktualizacja: 17-03-2022,10:39
A A A

"Program aktywnej edukacji ekologicznej: bioróżnorodność - bogactwo wsi" zyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Będzie realizowany przez Fundację Ziemia i Ludzie we współpracy z partnerem zagranicznym - Inland Norway University of Applied Sciences (INN). W założeniu chodzi o zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszarów wiejskich i pomoc rolnikom w podejmowaniu działań zapewniających żyzność gleby i produktywność ekosystemów rolniczych.

strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, Parlamwnt Europejski, glifosat, odbudowa ekosystemów

Europosłowie przyjęli strategię na rzecz bioróżnorodności 2030

Parlament Europejski opowiedział się za wiążącymi celami w sprawie bioróżnorodności, by chronić ludzi i dzikie zwierzęta. Potrzebne jest "porozumienie paryskie" w sprawie bioróżnorodności oraz unijne przepisy, by odbudować...

"Bioróżnorodność gatunkowa jest największym dziedzictwem biologicznym i kulturowym świata, a dobrobyt każdej populacji ludzkiej jest zależny od tzw. usług ekosystemowych. Niestety, w wyniku zintensyfikowanej antropopresji zróżnicowanie biologiczne na obszarach wiejskich jest coraz bardziej zagrożone i wymaga podjęcia działań prewencyjnych, podnoszących świadomość na tym polu. Odpowiedzią na te wyzwania będzie ogólnopolski wielokanałowy program aktywnej edukacji ekologicznej, który przeprowadzi Fundacja Ziemia i Ludzie" - wskazuje NFOŚiGW.

Zaplanowane do końca kwietnia 2024 r. działania mają iść dwutorowo. Przekaz specjalistyczny skierowany zostanie do osób profesjonalnie związanych z rolnictwem (rolników, doradców rolniczych, uczniów szkół rolniczych, a także pracowników jednostek samorządu terytorialnego). Bardziej popularno-naukowy sposób komunikacji będzie skierowany do ogółu mieszkańców wsi.

"W ramach przedsięwzięcia przewidziano m.in. zorganizowanie stoisk edukacyjnych (w tym wystaw tematycznych), przeprowadzenie konkursu dla szkół i mieszkańców oraz uruchomienie serwisu internetowego na temat bioróżnorodności na wsi" - informuje Fundusz.

Koszt całkowity realizacji programu wyniesie blisko 960 tys. zł, przy 863 tys. zł wsparcia finansowego (ok. 733 tys. zł zostanie przekazane z MF EOG, a ok. 130 tys. zł z budżetu państwa).
 

Poleć
Udostępnij