Atrakcyjna oferta gruntów nierolnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KOWR | redakcja@agropolska.pl
15-10-2021,13:50 Aktualizacja: 15-10-2021,14:10
A A A

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oprócz nieruchomości rolnych, ma bardzo atrakcyjną ofertę gruntów nierolnych, które wykorzystywane są głównie jako tereny pod inwestycje. W I półroczu 2021 r. sprzedał 646,5 ha.

Od czterech lat Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odnotowuje rokrocznie sprzedaż nieruchomości nierolnych na zbliżonym poziomie od 600 do 800 ha. Roczne kwoty ze sprzedaży terenów inwestycyjnych to ok. 250-400 mln zł.

działki rolne KOWR, Małgorzata Gośniowska-Kola, Główny Geodeta Kraju, Waldemar Izdebski

Wizualizacje działek rolnych KOWR będą dostępne dla gospodarzy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Główny Urząd Geodezji i Kartografii podpisały list intencyjny w sprawie wymiany danych, usług i wiedzy na temat działek rolnych. Współpraca między instytucjami pozwoli m.in. na wizualizację...

W I półroczu 2021 r. KOWR sprzedał 646,5 ha gruntów nierolnych za kwotę 292,1 mln zł. W tym celu zawarł 1 141 transakcji. Średnia cena sprzedaży 1 ha gruntów nierolnych wyniosła 451,8 tys. zł.

Najwięcej gruntów nierolnych w I półroczu 2021 r. sprzedano w OT w Olsztynie - 152 ha, w OT w Gorzowie - 114 ha, w OT w Opolu - 93 ha i w OT w Pruszczu Gdańskim  - 66 ha (razem 425 ha - 66% sprzedanych gruntów nierolnych ogółem).

Wśród nabywców gruntów nierolnych w tym okresie przeważały osoby fizyczne, które stanowiły ponad 83% nabywców ogółem.

Podstawowym trybem sprzedaży nieruchomości nierolnych jest przetarg nieograniczony. Przetargi organizowane są w 17 Oddziałach Terenowych KOWR. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium i stawiły się we właściwym miejscu.

Istnieje możliwość nabycia nieruchomości inwestycyjnej od KOWR przy rozłożeniu płatności na raty.

KOWR, grunty rolne pod OZE, OZE, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

KOWR bez przetargu może przekazywać grunty pod OZE

Sejm odrzucił poprawkę Senatu i tym samym opowiedział się za utrzymaniem rozwiązania, zgodnie z którym KOWR będzie mógł przekazywać grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod OZE w trybie bezprzetargowym m.in....

Ma to miejsce wyłącznie przy sprzedaży w kolejnym przetargu, jeżeli poprzedzający przetarg nie został rozstrzygnięty. W takim przypadku cenę sprzedaży można rozłożyć tylko na roczne raty, wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 50%, a okres spłaty całej należności nie dłuższy niż 5 lat. Inne warunki rozłożenia ceny sprzedaży na raty, podyktowane specyfiką sprzedawanej nieruchomości, są możliwe po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego KOWR.

Atutami nieruchomości nierolnych oferowanych przez KOWR są przede wszystkim znakomita komunikacja i duża powierzchnia, na której mogą powstać inwestycje typu „greenfield”, parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowe, handlowe, logistyczne, składy magazynowe, nowoczesne budownictwo mieszkaniowe. Część wchodzi w skład dynamicznie rozwijających się aglomeracji i ośrodków przemysłowych, takich jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice.

Tereny inwestycyjne, bo takie przeznaczenie otrzymują najczęściej nieruchomości nierolne oferowane przez KOWR położone są w bezpośrednim sąsiedztwie lub w bliskiej odległości od strategicznych węzłów komunikacyjnych i transportowych - istniejących lub budowanych autostrad i lotnisk.

Wiele terenów inwestycyjnych położonych jest w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Podmioty inwestujące w SSE mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach, takich jak ulgi podatkowe i zwolnienia. Umożliwia to rozwój ekonomiczny w różnych regionach kraju. Obecnie w Polsce mamy 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, których obszar wynosi ok. 25 tys. ha. W 9 z nich KOWR posiada swoje grunty. Do najbardziej znanych można zaliczyć: Wałbrzyską SSE, SSE Mielecką i Tarnobrzeską - zlokalizowane wzdłuż autostrady A4 oraz na niektórych odcinkach drogi szybkiego ruchu S-19, a także SSE zarządzane przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

Każdego roku wzrasta liczba nabywców działek inwestycyjnych. Z oferty KOWR skorzystały już takie światowe koncerny jak: Michelin, Ikea, McDonald’s, Electrolux, Jerónimo Martins, Toyota, Mercedes-Benz, Viessmann, Cersanit czy Zalando.

Wszelkie informacje dotyczące ofert i przetargów w tym  harmonogramy i ogłoszenia można uzyskać na portalu internetowym KOWR (www.kowr.gov.pl) a także w siedzibie właściwego Oddziału Terenowego KOWR.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement