ARiMR ostrzega rolników. Chodzi o "Modernizację gospodarstw"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-09-2021,14:05 Aktualizacja: 17-09-2021,14:10
A A A

Nigdy nie rekomendowaliśmy, nie rekomendujemy i nie będziemy rekomendować zakupu urządzeń konkretnej firmy – podkreśla i jednocześnie ostrzega rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jej komunikat ma związek z docierającymi do niej informacjami o tym, że rolnicy zachęcani są do zakupu urządzeń konkretnej firmy uzdatniających wodę.

"W informacji tej podane jest m.in., że połowę kosztów tego urządzenia refunduje ARiMR. W tym przypadku - jak wynika z treści informacji - chodzi najprawdopodobniej o pomoc na ‘Modernizację gospodarstw rolnych’, która finansowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z tym prosimy rolników, by przed skorzystaniem z tego typu ofert, przede wszystkim upewnili się, czy tego typu urządzenia podlegają refundacji przez ARiMR" - podkreśla Agencja.

arimr, PROW 2014-2020, rolniczy handel detaliczny, przetwórstwo rolno-spożywcze

ARiMR przesuwa nabory wniosków

Nabór wniosków dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego został przesunięty z września na październik, a dla rolników zainteresowanych rolniczym handlem detalicznym (RHD) z października na listopad - informuje...
Jednocześnie przypomina, że każde wsparcie finansowe realizowane w ramach PROW 2014-2020 ma określony katalog kosztów, które podlegają refundacji, a przyznanie pomocy wiąże się z odpowiednią procedurą.

"Kosztami kwalifikowalnymi, na przykładzie obszaru nawadnianie, jest m.in. zakup nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. W ramach tego typu operacji nie ma możliwości dofinansowania inwestycji niezwiązanych z nawadnianiem upraw lub gruntów rolnych" - precyzuje ARiMR.

Jak zaznacza, gdy dany rodzaj inwestycji, np. zakup konkretnego urządzenia, nie mieści w wykazie kosztów, które podlegają refundacji lub nie jest uzasadniony w przypadku gospodarstwa wnioskodawcy, nie będzie można otrzymać dofinasowania na pokrycie części kosztów jego nabycia.

"Jeżeli zainteresowany dofinansowaniem inwestycji rolnik ma wątpliwości, czy w związku z zakupem danego produktu przysługiwać mu będzie pomoc, może skonsultować się np. z ekspertami ARiMR w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych czy centrali lub ze specjalistami z ośrodków doradztwa rolniczego"  podpowiadają urzędnicy.

Warto tu dodać, że aby otrzymać refundację poniesionych kosztów, najpierw trzeba złożyć wniosek o pomoc w czasie określonym przez ARiMR. Terminy naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 podawane są m.in. na portalu internetowym Agencji.

"Każdy złożony wniosek podlega ocenie. Te, które uzyskają odpowiednią liczbę punktów i zmieszczą się w limicie środków, kwalifikują do otrzymania wsparcia – jeśli spełniają warunki określone w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Później następuje podpisanie umowy. Rolnik może przystąpić do realizacji inwestycji już po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy, ale wówczas wszelkie koszty zakupu maszyn czy urządzeń poniesione przed podpisaniem umowy z ARiMR ponosi na własne ryzyko i musi liczyć się z tym, że może nie otrzymać dofinasowania, którego się spodziewał" - wyjaśnia Agencja.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj