ARiMR będzie przyjmowała wnioski o "pomoc suszową". Już od 11 września

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-09-2015,8:30 Aktualizacja: 02-09-2015,9:03
A A A

Od 11 września rolnicy poszkodowani przez suszę, których straty wyniosły co najmniej 30 proc. średniej produkcji z trzech lat, będą mogli składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc finansową.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi 800 zł/ha owocujących drzew i krzewów owocowych oraz do 400 zł na hektar pozostałych upraw rolnych. Te kwoty będą pomniejszone o 50 proc. w przypadku, gdy rolnik nie ubezpieczył przynajmniej połowy swoich upraw.

W 2014 r. polscy rolnicy zawarli z firmami ubezpieczeniowymi 142,5 tys. umów. W pierwszym półroczu br. było to 79,8 tys. umów ubezpieczenia, w tym 79,6 tys. ubezpieczenia upraw rolnych. Ubezpieczono nieco ponad 1 mln upraw rolnych. W Polsce dopłatami bezpośrednimi objęte jest ok. 14 mln ha gruntów.

kukurydza_susza_pomoc

Rząd przyjął uchwałę w sprawie programu pomocy dla rolników

Rada Ministrów podjęła w poniedziałek uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwach spowodowane wystąpieniem suszy - poinformowała na konferencji prasowej premier Ewa...

Pomoc będzie udzielana także w formie: dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych przeznaczonych na wznowienie produkcji, odroczenie terminu płatności bieżących składek KRUS i rozłożenie ich na dogodne raty; przesunięciu terminu spłat i rozłożenie na raty należności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz udzielenia ulg w czynszu. Przewidziana jest też możliwość uzyskania ulg w podatku rolnym.

W tegorocznym budżecie zabezpieczone zostały środki na realizację pomocy w wysokości 450 mln zł.

Według danych ministerstwa rolnictwa, w całym kraju jeszcze trwa szacowanie szkód. Straty ocenia ponad tysiąc komisji powołanych przez wojewodów. Po sporządzeniu protokołów, są one weryfikowane jeszcze przez wojewodę i przekazywane do resortu rolnictwa. Minister wówczas uruchamia środki. Na razie resort nie otrzymał żadnych protokołów z województw.

Według oficjalnych danych na koniec sierpnia, susza objęła ok. 1,4 mln ha upraw, jej skutkami zostało dotkniętych prawie 160 tys. gospodarstw rolnych, których straty szacuje się na ok. 800 mln zł.

W ub. tygodniu minister rolnictwa Marek Sawicki sygnalizował, że straty spowodowane suszą wynoszą już 1-1,2 mld zł, ale nie są to ostateczne dane.

Najwięcej gospodarstw zostało dotkniętych suszą w województwach: mazowieckim, lubelskim i podlaskim. Największe szacunkowe straty finansowe ponieśli rolnicy w lubelskim, podlaskim i wielkopolskim.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu