Uczciwy łańcuch dostaw żywności w Unii Europejskiej to podstawa

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
21-08-2017,7:10 Aktualizacja: 21-08-2017,7:14
A A A

Komisja Europejska rozpoczęła ogólnounijne konsultacje publiczne na temat tego, jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym.

Unijni urzędnicy zwracają się do rolników i innych zainteresowanych stron o wzięcie udziału w konsultacjach internetowych, które potrwają do 17 listopada, i przedstawienie w nich swoich poglądów na temat funkcjonowania łańcucha dostaw żywności.

oszustwo, policja prokuratura, zabrał zboże i nie zapłacił, poszkodowani rolnicy

Nie płacą w terminie. Rolnicy mają poważne problemy

Powiększające się należności mogą okazać się gwoździem do trumny dla każdego podmiotu gospodarczego. Nie inaczej jest z gospodarstwami rolnymi. A te miewają spore kłopoty z płatnościami od kontrahentów. Zwrócił nam na to uwagę rolnik...
Istnieją powody, aby przypuszczać, że wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności nie jest odpowiednio rozłożona na wszystkie ogniwa łańcucha, na przykład ze względu na różnice w sile przetargowej między mniejszymi i w związku z tym bardziej podatnymi na wahania rynkowe podmiotami gospodarczymi, w tym rolnikami i małymi przedsiębiorstwami, a ich silniejszymi ekonomicznie partnerami handlowymi o wysokim stopniu koncentracji.

- Rolnicy są pierwszym ogniwem w łańcuchu, bez nich nie mielibyśmy żywności do przetwarzania, sprzedaży i konsumpcji. Zaobserwowaliśmy jednak, że są oni nadal często najsłabszym ogniwem. Aby zaradzić tym niedostatkom w funkcjonowaniu łańcucha dostaw żywności, torujemy drogę do podjęcia działań, zgodnie z zajmowanym już od dawna przez Komisję Europejską stanowiskiem, że należy wspierać europejskich rolników - mówi komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan.

zakupy, żywność, podwójne standardy jakości żywności, Rumunia

Te same produkty w Niemczech i w Polsce mają inny skład

Gdy Komisja Europejska przedstawi założenia nowych aktów prawnych dot. jakości żywności, Polska będzie aktywnie uczestniczyć w procesie legislacyjnym - powiedział PAP minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Minister odniósł się do...
- Pragnę zachęcić wszystkich obywateli UE, rolników i wszystkie zainteresowane strony do podzielenia się z nami swoimi poglądami poprzez wzięcie udziału w konsultacjach internetowych - dodaje.

Komisja Europejska jest zainteresowana zgromadzeniem opinii, ponieważ umożliwią dokonanie oceny konieczności i celowości podjęcia działań na szczeblu UE w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk handlowych w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych lub uregulowania takich praktyk.

Urzędnikom zależy również na ocenie stopnia przejrzystości rynku wzdłuż całego łańcucha dostaw i określeniu, w których jego częściach stopień ten można zwiększyć.

Z uwagi na potrzebę zapewnienia pewnego poziomu konkurencji konsultacje pomogą również ocenić, czy konieczne jest wprowadzenie dodatkowych mechanizmów w zakresie przejrzystości rynku UE.

żywność, jakość żywności, podwójne standardy żywności, KE, prawo, przepisy

Koncerny spożywcze nas oszukują. Będzie zmiana unijnego prawa?

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker nie wykluczył w czwartek wprowadzenia nowego unijnego prawa o jakości żywności. Jak zaznaczył, wszyscy konsumenci w UE mają prawo mieć dostęp do produktów tej samej jakości. Na wspólnej...
Kwestionariusz umożliwi uzyskanie informacji na temat poziomu zainteresowania współpracą wśród producentów i korzystania z tzw. porozumień o podziale wartości (tj. porozumień o dzieleniu się zarówno zyskami, jak i kosztami strat, wynikającymi ze zmian cen rynkowych danego produktu), które są już stosowane w niektórych sektorach, np. w sektorze cukru.

Konsultacje opracowano w oparciu o prace Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych, powołanej przez komisarza Phila Hogana w styczniu 2016 r. Grupa ta zaproponowała szereg konkretnych sposobów wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności, które uwzględniono w konsultacjach. Otrzymane odpowiedzi dostarczą informacji na potrzeby ewentualnych przyszłych prac KE.
 
Do celów konsultacji i uzyskania informacji zwrotnych opublikowano również wstępną ocenę skutków, w której wyszczególniono szereg możliwych wariantów strategicznych, przeprowadzona zostanie także pełna ocena skutków w odniesieniu do wszelkich przyszłych inicjatyw służących poprawie funkcjonowania łańcucha dostaw żywności.
 
"Wszelkie przyszłe wnioski Komisji będą również spójne z szerszym podejściem zakładającym uproszczenie i modernizację wspólnej polityki rolnej" - głosi komunikat.
 
Dodatkowe informacje
 
 
Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE