Pszczoły muszą być bardziej chronione. Parlament upomina komisję

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Osiński PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-10-2019,14:30 Aktualizacja: 24-10-2019,14:35
A A A

Państwa członkowskie osłabiły projekt przepisów mających na celu ochronę pszczół przed pestycydami - uznał Parlament Europejski i zablokował w środę projekt, domagając się od Komisji Europejskiej jego poprawienia.

Projekt przepisów przygotowany przez KE miał na celu włączenie do unijnego prawodawstwa wytycznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2013 r. dotyczących ograniczenia stosowania środków ochrony roślin stanowiących zagrożenie dla pszczół miodnych.

głuchołazy, powiat nyski, pszczelarstwo, Antoni Ożóg, opryski pól

Pszczelarze są pewni. Owady wyginęły przez umyślne działanie człowieka

W Głuchołazach (pow. nyski, woj. opolskie) prawdopodobnie wytruto 20 rodzin pszczelich. Pszczelarze wykluczyli, aby przyczyną były rolnicze opryski bowiem pasieka znajduje się w dużym sadzie z dala od pól. - Ślady, które pozostały w...

EFSA opracowała wskazówki pozwalające używać pestycydów tak, aby chronić pszczoły zarówno przed ich długotrwałym działaniem powodującym skutki przewlekłe, jak i przed działaniem krótkotrwałym powodującym ostre objawy. Tylko pestycydy, które przejdą nowe testy, mogłyby być dopuszczone do sprzedaży.

Przedstawiciele większości państw członkowskich UE sprzeciwili się jednak projektowi w kształcie zaproponowanym przez Brukselę. Jak informuje PE, Komisja, choć miała podstawy formalne do zajęcia innego stanowiska, "wybrała kompromis z państwami członkowskimi okupiony rozwodnieniem przepisów".

Z początkowego projektu zostały tylko zapisy, które chronią pszczoły przed ostrym i krótkotrwałym toksycznym oddziaływaniem pestycydów. Na taki kompromis nie godzi się Parlament Europejski.

"Niedopuszczalne jest, aby państwa członkowskie sprzeciwiały się pełnemu wdrożeniu wytycznych EFSA z 2013 r., utrudniając tym samym właściwe stosowanie kryteriów zatwierdzania w odniesieniu do pszczół" - mówi rezolucja parlamentarna przyjęta w środę.

Pszczoły i trzmiele roznoszą środki ochrony roślin

Kanadyjska firma wykorzystuje pszczoły i trzmiele do roznoszenia biologicznych środków ochrony roślin, bezpośrednio na rośliny. Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów firma obecnie komercjalizuje tę technologię. Podpatrzoną w naturze...

W projekcie "uwzględniono jedynie kryteria odnoszące się do wpływu ostrej toksyczności na pszczoły miodne, nie wspomniano natomiast o wpływie toksyczności przewlekłej ani o wpływie toksyczności na trzmiele i pszczoły samotnice" - zauważają posłowie.

Są też w rezolucji zdania, że "projekt nie odzwierciedla najnowszego stanu wiedzy naukowej i technicznej" i jego wprowadzenie w życie "nie zmieniłoby poziomu ochrony".

Posłowie zarzucają Komisji Europejskiej, że nie wykorzystała w pełni swoich uprawnień, ponieważ 16 państw członkowskich, które chciały zaniżenia kryteriów ochrony, nie stanowi większości kwalifikowanej.

Parlament wzywa w rezolucji KE do przedstawienia nowych przepisów opartych na najnowszej wiedzy naukowej i technicznej w celu "osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia zwierząt i ochrony środowiska".

kradzież uli, kradzież w pasiece, Pasiecznik, Lwówek Śląski, Patryk Waloszczyk

Złodziej pogubił ule. Pszczoły pożądliły turystów

18 uli i laweta zniknęły z pasieki w Pasieczniku, nieopodal Lwówka Śląskiego (woj. dolnośląskie). Według pszczelarzy kradzieży dokonało kilku złodziei, ale póki co zatrzymano jedną osobę. - Do kradzieży doszło w biały dzień. Złodzieje...

- Sprzeciwiając się zdecydowanie zbyt słabym kryteriom oceny zagrożenia, jakie stanowią dla pszczół pestycydy, postawiliśmy proste pytania: czy poważnie podchodzimy do ochrony środowiska? Czy poważnie podchodzimy do ochrony żywych organizmów? Czy poważnie traktujemy zielony ład? - powiedział po głosowaniu Pascal Canfin, przewodniczący komisji ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności.

Jak dodał, dzięki mobilizacji europosłów zdecydowana większość PE nie chciała wybrakowanych przepisów dotyczących ochrony pszczół.

- Teraz wzywamy Komisję do poprawienia projektu i do przedłożenia takich przepisów, które faktycznie eliminują te pestycydy, które są najbardziej niebezpieczne dla owadów zapylających - powiedział.

Parlament zablokował wniosek Komisji, przyjmując rezolucję bezwzględną większością głosów (533 głosy za, 67 przeciw i 100 wstrzymujących się). Komisja musi teraz przedstawić nowy projekt.

W rezolucji wskazują, że liczne gatunki owadów zapylających wyginęły lub są zagrożone wyginięciem. W samej UE około 84 proc. gatunków uprawnych i 78 proc. gatunków dzikich kwiatów jest zależnych, przynajmniej częściowo, od zapylania przez zwierzęta. Wartość rocznej produkcji rolnej w UE bezpośrednio związanej z owadami zapylającymi wynosi prawie 15 mld euro.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu