Polska i Włochy powinny razem walczyć o nowy budżet dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
21-03-2017,8:45 Aktualizacja: 21-03-2017,9:07
A A A

Takie kraje jak Włochy czy Polska, w których rolnictwo odgrywa istotną role, powinny zjednoczyć siły w walce o nowy budżet w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2020 roku - uważa Roberto Moncalvo, prezes Confederazione Nazionale Coldiretti.

- Dziś w Europie wydajemy bardzo niewiele na rolnictwo. Bardzo ważne jest, aby takie kraje jak Włochy czy Polska, w których rolnictwo odgrywa istotną rolę, zjednoczyły siły w walce o nowy budżet. Powinniśmy zjednoczyć nasze siły i domagać się mocnego budżetu dla Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku - powiedział gość z Włoch na posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

krzysztof jurgiel, ministerstwo rolnictwa, wspólna polityka rolna, wpr, dopłaty bezpośrednie

Polska chce wyrównania dopłat. Sześć priorytetów dla rolnictwa

Unijni ministrowie rolnictwa debatowali na temat zmian w funkcjonowaniu wspólnej polityki rolnej od 2020 r. Krzysztof Jurgiel, szef resortu oświadczył, że Polska chce wyrównania dopłat dla rolników w całej UE. - Postulujemy...

Jak dodał, Confederazione Nazionale Coldiretti, która powstała w 1944 roku, to pierwsza włoska organizacja rolników. Obecnie reprezentuje interesy 1 mln 600 tys. rolników we Włoszech.

- Jest bardzo wiele wspólnych punktów między Włochami a Polską. Rolnictwo w obu krajach odgrywa znacząca rolę, daje pracę oraz produkty żywnościowe. Szczególnie istotne są gospodarstwa rodzinne, które są podstawą utrzymania się wielu rolników - powiedział Moncalvo.

Jego zdaniem, jeśli chcemy utrzymać w Europie rodzinne gospodarstwa, to każde z państw członkowskich powinno mieć odpowiednie narzędzia ochrony takiego rolnictwa. - Moglibyśmy wspólnie bronić przede wszystkim gospodarstw rodzinnych i to one powinny być głównymi beneficjentami WPR - powiedział.

Obecny na komisji Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa przedstawił senatorom priorytety Polski w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. - Dla Polski kluczowe jest, aby nowe rozwiązania zapewniały równe warunki konkurencji na jednolitym rynku i były zgodne z traktatową zasadą równego traktowania obywateli UE ze względu na przynależność państwową oraz nie naruszały zasady niedyskryminacji między producentami wewnątrz UE - powiedział.
krzysztof jurgiel, ministerstwo rolnictwa, wspólna polityka rolna, wpr, Rada Dialogu Społecznego

Ruszyły konsultacje w sprawie przyszłości WPR. Zabierz głos

Phil Hogan, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich otworzył konsultacje (potrwają do 2 maja) społeczne na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) - poinformował resort rolnictwa. Krzysztof Jurgiel, minister...

Polityk mówił, że propozycje rozwiązań, jakie będą się pojawiały w dalszej debacie o WPR, powinny m.in. zapewnić skuteczną realizację traktatowych celów WPR, zachować wspólnotowy charakter tej polityki, w tym w wymiarze finansowym, a także niwelować różnice w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Powinny też służyć rozwojowi małych i średnich gospodarstw rodzinnych.

Jak podkreślił, Polska uważa, że w ramach nowej WPR należy także uwzględniać aspekty środowiskowe i klimatyczne, wykorzystując przede wszystkim efekty synergii z europejskim modelem rozwoju rolnictwa, opartym na gospodarstwach rodzinnych.

Teresa Hałas z NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" powiedziała, że organizacja pozytywnie ocenia starania rządu w kwestii wypracowania korzystnego stanowiska dla naszych gospodarstw rodzinnych i ich konkurencyjności.

Komisja Europejska przygotuje wniosek w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r., który będzie stanowił podstawę aktów prawnych dla nowej perspektywy finansowej. 2 lutego rozpoczęła konsultacje społeczne, które potrwają do 2 maja, a ich podsumowanie przedstawi w lipcu Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu