Nie można zastosować zerowej stawki VAT na nawozy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Artur Ciechanowicz PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-11-2022,11:10 Aktualizacja: 08-11-2022,11:24
A A A

Obecne ramy prawne nie pozwalają na zastosowanie zerowej stawki VAT na nawozy i gaz ziemny. Paliwa silnikowe nie mogą korzystać z żadnej obniżonej stawki VAT, nawet tymczasowo - podała Komisja Europejska, odpowiadając na pytania PAP.

"Paolo Gentiloni, komisarz ds. gospodarki przedstawił wytyczne dotyczące obowiązujących przepisów w dziedzinie opodatkowania energii w piśmie z kwietnia 2022 r. do ministrów finansów UE. Pismo jest publiczne i przypomina między innymi, że nowe przepisy dotyczące VAT obowiązują od 6 kwietnia po jednomyślnym zatwierdzeniu ich przez Radę UE (państwa członkowskie)" - poinformowała KE.

ustawa o nawozach i nawożeniu, PIORiN, Andrzej Duda, uprawa roślin, polepszacze gleby

Nowela ustawy o nawozach i nawożeniu z podpisem prezydenta

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o nawozach i nawożeniu. Nowe przepisy dostosowują zakres i istniejącą terminologię ustawy do wymagań unijnego prawa. Rozszerzony został katalog produktów nawozowych m.in. o polepszacze gleby i...

Nowe przepisy umożliwiły krajom obniżenie stawek VAT do 0 proc. na niektóre towary zaspokajające podstawowe potrzeby, w tym żywność. "Obecne ramy prawne nie pozwalają jednak na zastosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy. Ponadto paliwa silnikowe nie mogą korzystać z żadnej obniżonej stawki VAT, nawet tymczasowo" - dodała Komisja.

"Kryzys energetyczny UE spowodowany wojną Rosji z Ukrainą i wynikający z niego wzrost inflacji wywołany cenami energii dotyka wszystkie państwa członkowskie. Komisja zajmowała się tą kwestią przez ostatni rok, a państwa członkowskie wdrożyły wiele środków w celu złagodzenia wpływu na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, w szczególności te najbardziej narażone. Skoordynowana reakcja UE ma zasadnicze znaczenie dla ochrony jednolitego rynku i uniknięcia dalszych rozbieżności między państwami członkowskimi. Komisja, jako strażnik Traktatów, może zawsze rozważać inicjatywy w tym kontekście" - zadeklarowała KE.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu