Koniec z podwójną jakością żywności. Unia wytacza ciężkie działa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Strzępka PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
14-06-2018,15:15 Aktualizacja: 14-06-2018,15:25
A A A

Komisja Europejska opublikowała w czwartek nową wspólną metodykę porównywania jakości produktów spożywczych w całej UE. Ma ona pozwolić państwom przeprowadzać badania porównujące skład i właściwości produktów spożywczych sprzedawanych w podobnych opakowaniach w całej Unii.

Metodyka opracowana przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), czyli jednostkę Komisji Europejskiej ds. nauki i wiedzy zostanie przedstawiona w czwartek na posiedzeniu "Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności".

podwójne standardy żywności, kontrola żywności, Vera Jourova, Stanisław Kowalczyk, andrzej Gantener

Bruksela wreszcie przygląda się podwójnym standardom żywności

KE wzięła się wreszcie za problem podwójnych standardów żywności. Prawie pół roku po wybuchu afery Vera Jourova, komisarz ds. konsumenckich i sprawiedliwości poinformowała, że od maja produkty spożywcze w UE będą testowane...

W skład tego ciała wchodzą państwa członkowskie, przedstawiciele firm oraz stowarzyszenia zawodowe i organizacje pozarządowe. Jego celem jest wspieranie KE w opracowywaniu polityki dotyczącej sektora rolno-spożywczego.

"Wszyscy konsumenci europejscy mają prawo do uczciwych transakcji w ramach jednolitego rynku. Wspólna metodyka opracowana we współpracy z państwami członkowskimi, organizacjami konsumenckimi i innymi zainteresowanymi podmiotami w łańcuchu dostaw żywności przyczyni się do rzucenia światła, w oparciu o dowody, na problem różnych składów identycznie oznaczanych produktów żywnościowych w całej Europie" - podkreśliła w czwartkowym oświadczeniu unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska.

Sprawa podwójnej jakości żywności i innych produktów wywołuje szczególnie mocne zainteresowanie w Czechach i na Słowacji, a także w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

skażone jaja, afera z jajami, fipronil, kury, drób, import jaj, eksport jaj

Wycofano kilkadziesiąt tysięcy jaj skażonych fipronilem

Ponad 73 tys. skażonych fipronilem jaj z Holandii wycofano ze sprzedaży w sześciu landach Niemiec. Władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla zdrowia ludzi, a obecne działania są jedynie środkiem ostrożności. W zeszłym roku miliony skażonych...

W październiku 2017 roku w Bratysławie rozmawiali na ten temat premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. KE początkowo ograniczała się do wytycznych dla stolic, by te lepiej radziły sobie z tym zjawiskiem. W kwietniu zaproponowała wprowadzenie określenia "znacząco różnych" produktów pod tą samą nazwą z nadzieją, że może to zmienić zachowanie korporacji.

Wspólna metodyka badań żywności jest kolejnym krokiem, który ma zapewnić, że takie same produkty mają identyczny smak, czy właściwości niezależnie od tego, czy są sprzedawane w Niemczech, czy np. w Polsce.

- Jednolity rynek nie może być rynkiem podwójnych standardów. Wszyscy obywatele UE muszą mieć poczucie, że są traktowani w ten sam sposób i że otrzymują uczciwe i jasne informacje o kupowanych produktach - oświadczyła unijna komisarz do spraw sprawiedliwości i konsumentów Viera Jourova.

Czeszka zaapelowała do urzędów odpowiedzialnych za ochronę konsumentów o skorzystanie z opracowanej metodyki w nadchodzących miesiącach, aby położyć kres praktyce podwójnej jakości produktów.

Islandia, gospodarka, biznes, handel, żywność, Unia Europejska, Phil Hogan

Każdy miliard euro w eksporcie żywności to 20 tys. miejsc pracy w UE

Trzy umowy gospodarcze UE-Islandia, podpisane we wrześniu 2015 roku, weszły w życie. Zapewniają one Unii większy dostęp do islandzkiego rynku produktów rolnych i spożywczych oraz ochronę unijnych produktów regionalnych w tym kraju....

KE podkreśla, że wszystkie produkty spożywcze sprzedawane w UE muszą spełniać rygorystyczne wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Konsumenci muszą być informowani o głównych właściwościach produktów, określonych przede wszystkim w przepisach unijnych dotyczących etykietowania żywności, i nie mogą być wprowadzani w błąd, np. przez opakowanie.

Za dopilnowanie, aby żywność wprowadzana na jednolity rynek spełniała wymogi odpowiednich przepisów UE odpowiadają krajowe organy do spraw bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów. Metodyka badań ma im pomóc stwierdzić, czy dane produkty żywnościowe są sprzedawane zgodnie z prawem UE.

KE przewiduje, że pierwsze wyniki badań powinny być dostępne do końca 2018 roku. Kampania ma w założeniu doprowadzić do powstania praktycznych wytycznych dla organów badających praktyki wprowadzające w błąd konsumentów.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement