Zbiory zbóż znacznie niższe niż przed rokiem. Mamy najnowsze dane

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Marcin Musiał PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-07-2018,12:25 Aktualizacja: 30-07-2018,12:32
A A A

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami będą o około 14 proc. mniejsze od ubiegłorocznych i wyniosą ok. 24 mln ton - podał w poniedziałek we wstępnych szacunkach Główny Urząd Statystyczny.

GUS ocenił zbiory rzepaku i rzepiku na ponad 2,2 mln ton (-16 proc. r/r), produkcję warzyw gruntowych na ponad 4,2 mln t (-8 proc. r/r). "Przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą rekordowe i wyniosą ponad 4,2 mln t, tj. o ponad połowę więcej od bardzo niskich zbiorów ubiegłorocznych; zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na ponad 0,6 mln t - o ponad 25 proc. więcej od zbiorów 2017 r." - podał urząd statystyczny.

pszenica, Sahryń, kłosy

Wreszcie ruszyły żniwa na Zamojszczyźnie

Wykorzystując poprawę pogody rolnicy na wschodzie Zamojszczyzny rolnicy dopiero 29 lipca rozpoczęli żniwa. Pogoda w tym rejonie sprzyjała plonowaniu pszenicy, bo ominęła go większa susza. Warunkiem uzyskania wysokich plonów poza...

Według GUS niekorzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w 2018 r. miały przede wszystkim bardzo wysokie temperatury powietrza w maju i czerwcu, które przy niewielkich opadach deszczu doprowadziły do nadmiernego przesuszenia wierzchniej warstwy gruntu i szybkiego dojrzewania zbóż oraz rzepaku i rzepiku, ograniczając jednocześnie ich potencjał produkcyjny.

Do tego doszły lokalnie występujące w lipcu ekstremalne zjawiska klimatyczne - burze i nawałnice połączone z silnym wiatrem.

Niekorzystny wpływ na produkcję miało też małe wykorzystanie kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego.

"Korzystnie natomiast wpłynęły: niewielkie straty zimowe zbóż ozimych (zaorano jedynie 0,7 proc. zasianej powierzchni zbóż ozimych); lepszy od ubiegłorocznego stan zasiewów zbóż ozimych wiosną 2017 r.; poprawa stanu uwilgotnienia gleby w końcu czerwca i w lipcu" - wyjaśnia GUS.

susza rolnicza, inug, klimatyczny bilans wodny, straty w uprawach, niedobory wody, jan ardanowski, szacowanie strat

Susza dotknie miliony hektarów upraw. Komisje kończą szacowanie start

Około 2 mln ha upraw będzie dotkniętych suszą - poinformował Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Dodał, że kończy się szacowanie strat przez komisje i będzie można zacząć wypłacać pomoc rolnikom. Szef resortu zapewnił, że rząd jest...

Urząd opisał przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie od jesieni 2017 r. do lata 2018 r. Poinformowano, że siewy zbóż ozimych pod zbiory 2018 r. rozpoczęto we wrześniu, a do końca drugiej dekady października je zakończono. Nadmierne opady deszczu w tym czasie utrudniały prowadzenie siewów.

Oziminy wysiane we wrześniu pod koniec października zaczęły się krzewić, a w tym okresie częste opady deszczu (miejscami obfite) spowodowały nadmierne uwilgotnienie gleby i lokalnie także podtopienia.

W listopadzie ub.r. w rejonach o równomiernym rozkładzie opadów dobre uwilgotnienie gleby i dodatnia temperatura powietrza stwarzały dobre warunki dla wzrostu i rozwoju ozimin, a dobowe wahania temperatury powietrza sprzyjały hartowaniu się roślin.

"Utrzymująca się w grudniu, styczniu i w pierwszej połowie lutego dość wysoka, jak na tę porę roku, temperatura powietrza, wzrastająca okresami powyżej 5°C lokalnie zakłócała zimowy spoczynek roślin" - zauważa GUS.

susza rolnicza, straty w uprawach z powodu suszy, niedobory wody, jan krzysztof ardanowski, pomoc rządowa

Rząd zdecyduje, ile pieniędzy przeznaczy na pomoc suszową

Rząd we wtorek zdecyduje o wielkości środków przeznaczonych na pomoc suszową - zapowiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Rada Ministrów określi wtedy także narzędzia wsparcia rolników. - Kończą się szacunki...

Z powodu występujących w okresie jesieni częstych i obfitych opadów deszczu utrzymywał się nadmiar wilgoci w glebie, a na niektórych polach, głównie w obniżeniach terenu pojawiły się zastoiska wody.

W wyniku okresowych dobowych wahań temperatury powietrza powtarzały się procesy zamarzania i rozmarzania wierzchniej warstwy gleby, lokalnie powodując osłabienie systemu korzeniowego roślin, a także zmniejszenie ich zimotrwałości i mrozoodporności.

"Przebieg pogody w marcu nie stwarzał na ogół zagrożenia dla zimujących roślin. Na początku okresu wegetacyjnego potrzeby wodne roślin były w pełni zaspokojone. Pod koniec marca lokalnie rozpoczęto siewy zbóż jarych. Nadmierne uwilgotnienie gleby utrudniało wykonywanie tych prac. Wyjątkowo ciepła i słoneczna pogoda w kwietniu sprzyjała obsychaniu pól oraz szybkiemu wzrostowi i rozwojowi roślin. W maju odnotowano znaczne zmniejszenie zapasów wody w glebie" - zauważył GUS.

pożar, samolot gaśniczy, warmińsko-mazurskie, zboże w ogniu, żniwa

Zboże w ogniu. Do akcji musiały wkroczyć samoloty gaśnicze

12 hektarów rżyska i ponad 3 hektary zboża na pniu spłonęły 25 lipca w miejscowości Kiersztanówko (gm. Grunwald, woj. warmińsko-mazurskie). Pożar był bardzo groźny, ponieważ intensywnie się rozprzestrzeniał. Zagrożone było pozostałe...

Według GUS wzrost zbóż ozimych i jarych w okresie ich największego zapotrzebowania na wodę przebiegał w wielu rejonach Polski w warunkach niedostatecznego uwilgotnienia gleby. Dwie pierwsze dekady czerwca charakteryzowały się wyjątkowo wysoką temperaturą powietrza oraz bardzo wysokim usłonecznieniem, znacznie przekraczając normy wieloletnie, przy jednocześnie niskich w tym okresie opadach atmosferycznych.

Przyspieszone dojrzewanie zbóż ozimych i jarych w czerwcu przebiegało w warunkach znacznego przesuszenia gleby. Stan wielu upraw (szczególnie zbóż jarych), zwłaszcza na glebach słabszych, uległ w czerwcu pogorszeniu.

W wielu rejonach kraju, na terenach gdzie wystąpił duży niedobór opadów obserwowano słabe wyrośnięcie upraw zbóż jarych oraz niedostateczne wykształcenie i wypełnienie kłosów. Notowane w trzeciej dekadzie czerwca opady deszczu, miejscami dość obfite, poprawiły stan uwilgotnienia gleby. W pierwszej połowie lipca ulewne deszcze połączone z burzami i silnym wiatrem oraz gradobicia spowodowały lokalnie nadmierne uwilgotnienie gleby, wylegnięcie łanów zbóż, a miejscami nawet podtopienia pól.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej