Wpływ wojny w Ukrainie na ceny zbóż był stosunkowo niewielki

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Adrian Reszczyński PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-01-2023,13:50 Aktualizacja: 18-01-2023,13:51
A A A

Analiza cen skupu kukurydzy i pszenicy w okresie marzec-październik 2022 r. pokazuje, że w województwach lubelskim, podlaskim i podkarpackim wpływ wojny w Ukrainie był stosunkowo niewielki - przekazał dr Wiesław Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowego Instytutu Badawczego.

Powołując się na dane GUS opracowane przez IERiGŻ-PIB ekspert zaznaczył, że Polska południowo-wschodnia jest deficytowa w produkcji zbóż. W związku z tym uczestnicy rynku często są zmuszeni wykorzystywać ziarno z krajów dysponujących nadwyżkami, np. Słowacji, Węgier i Ukrainy.

eksport zboża z Ukrainy, Henryk Kowalczyk, Janusz Kowalski, KRIR, MRiRW

Jak udrożnić eksport zboża z Ukrainy? Polska zgłasza problem do UE

W resorcie rolnictwa debatowano o tym, jak udrożnić eksport zboża z Ukrainy. Dzień później minister Henryk Kowalczyk poinformował, że zgłosił temat zboża zza wschodniej granicy na Radę Ministrów Rolnictwa UE. Pod przewodnictwem szefa...

Koszt transportu z tych krajów jest niższy niż w przypadku ziarna z zachodniej lub północno-zachodniej Polski, a zbiory są tam wcześniej niż w Polsce.

Łopaciuk przytoczył dane Ministerstwa Finansów, zgodnie z którymi w sezonach 2010/11-2021/22 udział Ukrainy w polskim imporcie zbóż wahał się od 1,3 proc. (2014/15) do 36,3 proc. (2021/22 - dane wstępne), przy średniej dla całego okresu na poziomie 10,7 proc.

Największy udział w dostawach miały kukurydza (średnio 29,8 proc. w podanym okresie) oraz żyto (29,2 proc.), przy czym wolumen importu kukurydzy wynosił średnio 413 tys. ton (w tym 145 tys. ton z Ukrainy), a żyta 26 tys. ton w sezonie (w tym 10 tys. ton z Ukrainy).

Wpływ ukraińskiego importu na spadek cen zbóż w Polsce był w znacznym stopniu skorelowany ze spadkiem światowych cen i sezonowym w Polsce po zbiorach, które - jak wskazuje wynikowy szacunek GUS – w sezonie 2022/2023 osiągnęły ok. 35,3 mln ton (+2 proc.). W połączeniu z większymi zapasami początkowymi sprawiło to, że krajowe zasoby zbóż zwiększyły się o 10,2 proc. do 41,7 mln ton.

cła na ukraińską kukurydzę, Janusz Kowalski, Komisja Europejska, wojna w Ukrainie, rynek kukurydzy

Polska chce przywrócenie ceł na ukraińską kukurydzę

30 stycznia na radzie ministrów do spraw rolnictwa UE będzie dyskutowany polski wniosek o przywrócenie ceł na kukurydzę importowaną z Ukrainy - poinformował Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa. Polityk dodał, że Polska buduje...

- Podaż całkowita może się zwiększyć o 6,9 proc., do 43,6 mln ton. Zużycie zbóż przewiduje się na 25,3 mln ton, tj. na poziomie o 0,9 proc. niższym niż w poprzednim sezonie, ale eksport osiągnie prawdopodobnie rekordową wielkość ponad 12 mln ton, wobec 9,2 mln ton w sezonie 2021/22 - przekazał Łopaciuk za szacunkami IERiGŻ-PIB.

Naukowiec podkreślił, powołując się na dane o przeładunku w portach polskich, że około 66 proc. podaży kukurydzy z Ukrainy było re-eksportowanej, ale część ziarna trafiała do polskich przetwórni pasz, co skutkowało ograniczeniem popytu na krajowe ziarno ze zbiorów w 2021 roku.

Ekspert zwrócił uwagę, że analiza cen skupu kukurydzy i pszenicy w ujęciu miesięcznym w okresie marzec-październik 2022 r. pokazuje, że wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na ceny zbóż w województwach lubelskim, podlaskim i podkarpackim był stosunkowo niewielki.

Stawki skupu kukurydzy w woj. lubelskim i podkarpackim były niższe średnio o 2,4 proc. i 5,1 proc. od średniej krajowej i o 2,5 proc. wyższe w woj. podlaskim.

Możliwość zatrzymania importu zbóż i rzepaku z Ukrainy z tytułu niezgodności ze standardami UE jest wątpliwa, ponieważ oznaczałoby to również wstrzymanie dostaw towarów rolnych z innych krajów.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich