Sektor rolno-spożywczy rośnie w siłę. Polska eksportową lokomotywą

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
01-11-2015,9:10 Aktualizacja: 01-11-2015,9:35
A A A

Analitycy Banku Zachodniego WBK szacują, że eksport sektora rolno-spożywczego w tym roku może wzrosnąć o 5-6,5 proc. i osiągnąć wartość nawet 23,3 mld euro.

Specjaliści zwracają uwagę, że dynamika z I półrocza na poziomie 6 proc. obniży się w II półroczu do 4-5 proc. za sprawą spadku tempa eksportu zbóż. Nie zmienia to jednak faktu, że prognozy są bardzo optymistyczne.

W I półroczu 2015 r. to właśnie sprzedaż zagraniczna zbóż i rzepaku, ze względu na rekordowe ubiegłoroczne zbiory, wzrosła w największym stopniu - w ujęciu wartościowym zbóż o ponad 44 proc., a nasion oleistych o ponad 52 proc.

Sektor rolno-spożywczy kluczem do wzrostu polskiego eksportu

Prezentacja raportu "Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności", kierunki kształcenia w sektorze rolno-spożywczym oraz kwestie związane z Dyrektywą Azotanową - to najważniejsze punkty V Konferencji...
Niezwykle dynamicznie rośnie też eksport tytoniu, który zwiększył się w ujęciu rok do roku o ok. 40 proc. - W 2015 roku, ze względu na suszę, zbiory ziarna ukształtowały się na poziomie o około 13 proc. niższym wobec 2014 roku, co w II półroczu, przy stabilnych cenach, prawdopodobnie przełoży się na spadek wartości sprzedaży zagranicznej ziarna - mówi Marta Skrzypczyk, koordynator analityków sektora rolno-spożywczego w BZ WBK.

Analitycy zwracają uwagę, że niekorzystne warunki pogodowe miały również wpływ na tegoroczne zbiory owoców i warzyw. Według wrześniowych szacunków GUS produkcja warzyw gruntowych będzie mniejsza o 16 proc. niż rok temu, natomiast zbiory owoców z krzewów owocowych mogą być niższe o 10 proc.

Relatywnie najmniejsze straty susza spowodowała w przypadku owoców z drzew, gdzie nastąpił spadek produkcji o 6 proc.  - W naszej opinii wyższe ceny owoców i warzyw w II półroczu br. nie zrekompensują w pełni spadku wolumenu kierowanego na eksport - uważa jednak Marta Skrzypczyk. Istotnie mniejszy niż w 2014 roku będzie eksport przetworów mleczarskich, za to większy mięsa - głównie drobiu i wołowiny.

Jeśli chodzi o prognozy eksportu na 2016 rok, to przy założeniu, że zbiory zbóż, owoców i warzyw będą na poziomie średniej z ostatnich 5 lat, to analitycy rynku agro Banku Zachodniego WBK spodziewają się wzrostu na poziomie 2-6 proc.

Centrum Kompetencji Puławy, janusz igras, bezpieczna żywność

Polska żywność cieszy się coraz lepszą opinią na świecie

Centrum Kompetencji Puławy opublikowało raport, z którego wynika, że nasz kraj może stać się europejskim centrum produkcji i przetwórstwa żywności. Dużą rolę ma tu do odegrania branża nawozów. - Chodzi o dostosowanie...
- Oczywiście wyniki eksportu sektora rolno-spożywczego za 2016 r. są bardzo trudne do oszacowania ze względu na niepewność przyszłorocznych warunków pogodowych. Na całościowy wolumen eksportu w II połowie 2016 r. kluczowy wpływ będą miały zbiory zbóż oraz owoców i warzyw, w tej chwili niemożliwe do oszacowania - podkreśla Marta Skrzypczyk.

Ekspertka wskazuje, że inne podstawowe czynniki ryzyka w 2016 roku, które mogą mieć negatywne przełożenie na wyniki handlowe to spowolnienie w Chinach i gospodarkach wschodzących oraz ewentualne umożliwienie eksportu do Rosji tylko wybranym krajom Unii Europejskiej.

Zgodnie z prognozami w 2016 roku największą dynamikę wzrostu powinniśmy obserwować w segmencie drobiu, pieczywa cukierniczego oraz słodyczy. Poprawić mogą się też wyniki sprzedaży artykułów mlecznych.

Eksport produktów nieprzetworzonych, takich jak zboża i rzepak, wciąż będzie odgrywał dużą rolę, ale jego poziom może być niższy niż w 2015 roku. Ze względu na tegoroczną suszę można się spodziewać, że w 2016 r. mniejszy będzie także eksport przetworów warzywnych i owoców.

 
   

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie