Rolnicy w dobrych nastrojach, spodziewają się poprawy sytuacji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
03-06-2019,9:35 Aktualizacja: 03-06-2019,9:56
A A A

W II kwartale 2019 r. koniunktura w polskim rolnictwie poprawiła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) wzrosła o 8,1 punktu, z poziomu -11,9 pkt do -3,8 pkt.

Poprawa koniunktury jest skutkiem zarówno wzrostu przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych - wartość wskaźnika wyrównanych przychodów zwiększyła się o 9,2 pkt, z wysokości -20,2 pkt do -11,0 pkt - jak i poprawy nastrojów rolników (wartość mierzącego je wskaźnika zaufania, drugiej ze składowych IRGAGR, jest wyższa niż przed kwartałem o 5,8 punktu i wynosi 10,5 pkt).

izby rolnicze, krajowa rada izb rolniczych, wiktor szmulewicz, susza rolnicza, plony zbóż

Izby rolnicze boją się o plony zbóż jarych

- Ostatnie opady trochę zmniejszyły suszę, ale kwietniowy niedobór wody na pewno odbije się na wielkości plonów. Dotyczy to m.in. zbóż jarych i pierwszego pokosu traw - uważa Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR. Szef rolniczego...
- To pierwsza od roku poprawa koniunktury rolnej i choć wartość IRGAGR jest niższa niż w drugim kwartale 2018 r. (wyniosła wówczas -1,7 pkt), to jej kwartalny wzrost jest niemal sześciokrotnie większy niż przed rokiem - informuje Anna Jacygrad z Kolegium Analiz Ekonomicznych Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wskaźnik ponownie przebił swą długookresową średnią (-10,2 pkt), a jego średniookresowa tendencja spadkowa, trwająca od III kwartału 2017 r., zdaje się dobiegać końca (linia składnika cyklicznego na rysunku wyżej).

Rolnicy spodziewają się poprawy swojej sytuacji finansowej w kolejnym kwartale i ogólnie rzecz biorąc, z większym optymizmem patrzą w przyszłość. Symptomy trwałej poprawy koniunktury w polskim rolnictwie, na które wskazywaliśmy przed kwartałem, uwydatniły się.

Kolejny, trzeci kwartał roku jest zazwyczaj okresem szczytu aktywności gospodarstw rolnych i nic dotąd nie wskazuje na to, by tym razem miało być inaczej. Wzrosły wartości wszystkich sald, z wyjątkiem tych, które dotyczą decyzji o konsekwencjach długookresowych, tj. inwestycji i zaciągania kredytów na finansowanie produkcji. Może to znaczyć, że gospodarstwa rolne pomyślnie oceniają najbliższą przyszłość, jednak dalsze perspektywy działalności są - w ich opinii - zbyt niepewne.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt