Produkcja drobiu rośnie dzięki popytowi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (bea) | redakcja@agropolska.pl
23-10-2015,12:30 Aktualizacja: 23-10-2015,12:42
A A A

Krajowa produkcja żywca drobiowego wzrosła o 12 proc. i wyniosła w pierwszej połowie 2015 r. 1,4 mln ton. Do końca roku ma wzrosnąć jeszcze o 7 proc. Do produkcji kurczaków zachęca opłacalność chowu i dobra koniunktura w eksporcie - informuje Agencja Rynku Rolnego.

Produkcja żywca drobiowego w Polsce wykazuje tendencję wzrostową. Łącznie w 2015 r. produkcja drobiu prawdopodobnie wyniesie 2,9 mln ton i będzie o blisko 10 proc. większa niż w roku 2014. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prognozuje, że w 2016 r. nastąpi dalszy, około 10 proc. wzrost tej produkcji.

Wzrostowi produkcji kurczaków w kraju sprzyja duży popyt eksportowy. W okresie pierwszych ośmiu miesięcy br. z Polski wyeksportowano 639 tys. ton żywca, mięsa i przetworów drobiowych; o 15 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrósł eksport do UE, która pozostała głównym odbiorcą polskich produktów drobiowych, ale znacznie bardziej zwiększył się ich wywóz do krajów pozaunijnych. Wzrost eksportu jest m.in. wynikiem utrzymującej się konkurencyjności cenowej polskiego drobiu na rynku unijnym oraz rosnącego popytu ze strony innych krajów. Ocenia się, że w całym 2015 r. eksport produktów drobiowych wyniesie ponad 1 mln ton i będzie o 17 proc. wyższy niż w 2014 r. - czytamy w kwartalnym raporcie Agencji Rynku Rolnego.

Eksperci przewidują dalszy wzrost eksportu asortymentu drobiowego w 2016 r., ale tempo tego wzrostu będzie nieco wolniejsze niż w 2015 r. Stymulatorem wzrostu wywozu będą konkurencyjne ceny polskiego drobiu na rynku UE oraz rosnący popyt ze strony niektórych państw Azji i Afryki.

mięso kurcząt brojlerów, rynek mięsa, sektor drobiu

Mięsa kurcząt nie zabraknie. Produkcja i eksport idą w górę

Amerykański Departament Rolnictwa prognozuje, że koniunktura na unijnym rynku mięsa kurcząt brojlerów w latach 2015-16 nadal będzie korzystna.   Wspólnota wyprodukuje w 2015 roku 10,6 mln ton mięsa kurcząt, czyli o 2,6 proc....

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 r. ceny skupu kurcząt brojlerów kształtowały się na poziomie o 3–7 proc. niższym niż w analogicznym okresie ub.r. Niższe niż przed rokiem ceny skupu były wynikiem wzrostu produkcji krajowej, spadku cen mięsa czerwonego (wieprzowiny i wołowiny) oraz niższych niż w roku poprzednim cen kurcząt na rynku unijnym. We wrześniu br. kurczęta brojlery skupowano po 3,62 zł/kg, o 3 proc. taniej niż przed rokiem. Ceny skupu indyków ukształtowały się na poziomie 5,81 zł/kg i były o 1 proc. niższe niż rok wcześniej.

W ostatnich latach rośnie konsumpcja drobiu. Powód: drób jest tańszy od mięsa wieprzowego i wołowego, jest bardziej dietetyczny i łatwy w przygotowaniu. W 2014 r. (według GUS) bilansowe spożycie mięsa drobiowego w Polsce wzrosło do 28,2 kg na osobę z 26,5 kg na osobę w 2013 r. Przewiduje się, że w 2015 r. konsumpcja drobiu wzrośnie do 29,5 kg na osobę, do czego przyczyni się spadek cen detalicznych tego mięsa.

Według danych GUS w okresie ośmiu miesięcy 2015 r. ceny detaliczne mięsa drobiowego były o 5 proc. niższe niż w tym samym okresie 2014 r., podczas gdy ceny innych produktów białkowych (z wyjątkiem wieprzowiny) obniżyły się w mniejszym stopniu. Dynamika wzrostu konsumpcji drobiu będzie jednak ograniczana barierą popytu wynikającą z osiągniętego już wysokiego poziomu spożycia oraz niskich cen detalicznych mięsa wieprzowego.

Zdaniem Zespołu Ekspertów ARR w czwartym kwartale 2015 r. możliwy jest sezonowy spadek cen skupu kurcząt, do czego przyczynią się wzrost krajowej produkcji żywca, spowolnienie wzrostu eksportu i dalsze ożywienie popytu na wieprzowinę. W pierwszej połowie 2016 r. ceny drobiu prawdopodobnie nieco wzrosną na skutek ograniczenia produkcji mięsa czerwonego i wzrostu jego cen. Według nich w końcu roku kurczaki mogą kosztować 3,4-3,6 zł za kg, a w marcu 3,5-3,8 zł za kg.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt