Ponad 6 mln ton zbóż wyeksportowano z Polski

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Piotr Nowak PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
08-12-2022,14:15 Aktualizacja: 08-12-2022,14:18
A A A

Od rozpoczęcia wojny z Polski zostało wyeksportowanych ponad 6 mln ton zbóż, w tym ponad 2 mln ton zbóż z Ukrainy - powiedział w czwartek wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas II Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w Lublinie.

"Od rozpoczęcia wojny do Polski sprowadzono z Ukrainy ponad 2 mln ton zbóż, z Polski zostało wyeksportowanych ponad 6 mln ton zbóż, a więc wielokrotnie więcej" - powiedział wicepremier Kowalczyk, dodając, że część wyeksportowanego zboża pochodzi z Ukrainy i Polski.

zboże, ziarno, eksport zboża

Zboże z Ukrainy jest dokładnie kontrolowane

Od poniedziałku importowane z Ukrainy do Polski zboże jest dokładnie sprawdzane - poinformował w środę w Senacie wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, odnosząc się do informacji dotyczących przywozu bez kontroli tzw. zboża...
Szef MRiRW wskazał, że wyzwaniem jest skuteczna pomoc w transporcie zbóż z Ukrainy.

"Czujemy potrzebę, aby Ukrainie pomagać w wywozie zboża, ale też rozumiemy i widzimy różne niebezpieczeństwa związane m.in. z niekontrolowanym przepływem zbóż. Stąd m.in. od ostatniego poniedziałku decyzja o absolutnej kontroli wszystkich transportów zbóż, bo niestety zaczęły się pojawiać pojedyncze, śladowe ilości, ale mogące się rozwijać w masowy przewóz, zboża tzw. technicznego, które na polskim rynku nie powinno się pojawiać" - powiedział.

Kowalczyk dodał, że wzmożone kontrole na granicy wprowadzono, żeby skutecznie pomagać Ukrainie w eksporcie, ale jednocześnie nie dopuszczać do zaburzeń na polskim rynku.

Odpowiadając na pytania mediów w przerwie konwentu, wicepremier stwierdził, że Polska jest bezpieczna żywnościowo i ma dużą nadwyżkę eksportu żywności.

Zboże techniczne z Ukrainy

Mówiąc o tzw. zbożu technicznym, minister przyznał, że pojawiły się próby sprowadzania zboża do Polski z pominięciem kontroli granicznych, dlatego od poniedziałku każde zboże wjeżdżające do Polski podlega kontroli, a Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza, do jakich celów sprowadzone zboże techniczne jest wykorzystywane.

"Jeśli ktoś wykorzystał zboże techniczne do celów innych niż na to było przeznaczone, to jest to karalne. Trwają postępowania" - powiedział dziennikarzom.

warzywa, owoce

Dobre wyniki polskiego eksportu

Polska jest na 3. miejscu spośród państw Unii Europejskiej, które mają najwyższy, dodatni bilans handlowy. Wpływy z eksportu artykułów rolno-spożywczych w okresie dziewięciu miesięcy 2022 r. osiągnęły w Polsce poziom 34,6 mld...
Zapytany o ilość zboża technicznego sprowadzonego do Polski, Kowalczyk wskazał, że może to być ok. kilkuset ton.

Korytarze solidarnościowe

Podczas konwentu przypomniał, że w maju br. Komisja Europejska mówiła o utworzeniu korytarzy solidarnościowych dla transportu zboża z Ukrainy, ale nie przerodziło się to w wymierną pomoc (m.in. poprzez dostarczenie kontenerów, wagonów), o którą apelował rząd.

"Nadal jest zapotrzebowanie na zboże, produkty społeczne w krajach, do których zboże nie dociera" – powiedział wicepremier, dodając, że zapotrzebowanie zgłaszają kraje Afryki Północnej. "Niestety Polska nie jest w stanie zabezpieczyć tych ilości, które były eksportowane z Ukrainy" – dodał. Jak stwierdził, w rozwój portów i nabrzeży przeładunkowych zbóż będzie angażowała się Krajowa Grupa Spożywcza (KGS).

Eksport żywności

Minister rolnictwa poinformował, że Polska produkuje dużo więcej żywności niż jej konsumuje i w ubiegłym roku eksport żywności wyniósł prawie 40 mld euro. "To bardzo istotny wkład w gospodarkę i bilans płatniczy Polski" - wskazał.

Mówiąc o sytuacji rolników, wskazał, że problemem jest wzmożony napływ kukurydzy i podaż kukurydzy mokrej. Jak wyjaśnił, kukurydza mokra wymaga suszenia, ceny źródeł energii są wysokie, co powoduje pewne zakłócenia na rynku. "Mam nadzieję, że one są chwilowe, będą już regulowane i już to się stabilizuje" – powiedział.

Jak podał, wielkim wyzwaniem dla samorządów i rządu jest stabilizacja wielu innych rynków, zapewnienie odpowiednich dochodów dla rolników.

 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej